wersja graficzna
wersja kontrastowaTo jest strona ARCHIWALNA Izby Skarbowej w Katowicach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.katowice.apodatkowa.gov.pl/

Rejestry i archiwa

Zasady prowadzenia przez Izbę Skarbową rejestrów i archiwów regulują poniższe przepisy :

  • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 330 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.)
  • zarządzenie Nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w tych organach (z późn. zm.)
  • zarządzenie Nr 37 Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie postępowania w przypadku zaskarżania do sądu administracyjnego decyzji, postanowienia lub innego aktu albo czynności z zakresu administracji publicznej oraz rejestrów prowadzonych w tych sprawach (Dz. Urz. Min. Fin. z 2012r., poz. 44)
  • zarządzenie Nr 31/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 01 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Izby Skarbowej w Katowicach

Wykaz rejestrów i archiwów :

  • rejestr biegłych skarbowych
  • archiwum zakładowe

Stosownie do przepisu art. 67c ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1015) lista biegłych skarbowych dostępna jest dla zainteresowanych w siedzibie Izby Skarbowej w Katowicach.


wytworzył: Michał Kasprzak
zatwierdził: Z up. Dyrektora Izby Skarbowej - Michał Kasprzak
wprowadził: Małgorzata Kostecka

data utworzenia artykułu: 2003-07-01 15:00
data aktualizacji artykułu: 2015-07-31 00:00
data publikacji artykułu: 2015-07-31 00:00


drukuj artykuł

linia czerwona
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!