wersja graficzna
wersja kontrastowaTo jest strona ARCHIWALNA Izby Skarbowej w Katowicach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.katowice.apodatkowa.gov.pl/

Stan przyjmowanych spraw - ZESTAWIENIE

Sprawy w Izbie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.

Procedury i terminy określają następujące przepisy:
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2012 r. , poz. 1314 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 186 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 293 poz. 1726)


Stan przyjętych i załatwionych spraw - podsumowanie za rok 2006.
Stan przyjętych i załatwionych spraw - podsumowanie za rok 2007.
Stan przyjętych i załatwionych spraw - podsumowanie za rok 2008.
Stan przyjętych i załatwionych spraw - podsumowanie za rok 2009.
Stan przyjętych i załatwionych spraw - podsumowanie za rok 2010.

Stan przyjmowanych spraw
w okresie od 2011-01-01 do 2011-12-23

Kategoria sprawyilość sprawzałatwiono spraw
Skargi, wnioski, ponaglenia

291

281

Orzecznictwo w sprawach NIP

13

7

Podatek dochodowy od osób fizycznych

1108

933

Podatek dochodowy od osób prawnych

452

409

Podatki majątkowe

272

208

Podatek od towarów i usług

5325

4175

Sprawy dot. cen, dotacji i niepodatkowych należności budżetowych

18

15

Ulgi w spłacie oraz umorzenia zobowiązań podatkowych

278

238

Zaświadczenia

12

7

Sprawy karne skarbowe

2504

2417

Egzekucja administracyjna

1569

1403

Sprawy z zakresu interpretacji prawa podatkowego realizowane przez BKIPilość spraw do załatwienia na dzień 23.12.2011ilość spraw załatwionych za okres od 01.01-23.12.2011
203713334

wytworzył: Agnieszka Dogiel
zatwierdził: p.o. Dyrektora Izby Skarbowej Małgorzata Moskal
wprowadził: Małgorzata Kostecka 

data utworzenia artykułu: 2004-05-18 14:17
data aktualizacji artykułu: 2015-07-31 00:00
data publikacji artykułu: 2015-07-31 00:00


drukuj artykuł

linia czerwona
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!