wersja graficzna
wersja kontrastowaTo jest strona ARCHIWALNA Izby Skarbowej w Katowicach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.katowice.apodatkowa.gov.pl/

Oferty pracy w Izbie Skarbowej w Katowicach
Szczegółowe informacje odnośnie przebiegu postępowania kwalifikacyjnego tj. lista kandydatów spełniających wymogi oraz wynik postępowania znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów bip.kprm.gov.pl

strona :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


[2010-03-11] - Stanowisko specjalisty w Referacie ochrony informacji niejawnych w Wydziale kadr, szkolenia oraz ochrony informacji niejawnych

wytworzył: Maria Dembińska
zatwierdził: p.o. Dyrektora Izby Skarbowej Małgorzata Moskal
wprowadził: Kazimierz Łuniewskiwytworzył: Maria Dembińska
zatwierdził: p.o. Dyrektora Izby Skarbowej Małgorzata Moskal
wprowadził: Kazimierz Łuniewski

[2009-11-06] - Stanowisko inspektora w Oddziale ds. egzekucji i majątkowej represji karnej w Wydziale orzecznictwa egzekucyjnego i pozaegzekucyjnego

wytworzył: Renata Niedbała
zatwierdził: Dyrektor Izby Skarbowej Małgorzata Moskal
wprowadził: Kazimierz Łuniewskiwytworzył: Renata Niedbała
zatwierdził: Naczelnik Wydziału kadr, szkolenia oraz ochrony informacji niejawnych Józef Jochemczyk
wprowadził: Kazimierz Łuniewski

[2009-10-28] - Stanowisko starszego referenta na czas zastępstwa w Oddziale podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą w Wydziale pierwszym podatku dochodowego od osób fizycznych

wytworzył: Maria Dembińska
zatwierdził: Dyrektor Izby Skarbowej Małgorzata Moskal
wprowadził: Kazimierz Łuniewski

[2009-10-21] - Stanowisko inspektora na czas zastępstwa w Oddziale podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz podatków majątkowych w Wydziale ds. interpretacji w zakresie podatków dochodowych oraz podatków majątkowych w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej

wprowadził: Małgorzata Kosteckawprowadził: Małgorzata Kostecka

strona :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40data utworzenia artykułu: 2005-08-24 10:06
data aktualizacji artykułu: 2015-07-31 06:51
data publikacji artykułu: 2015-07-31 06:51


drukuj artykuł

linia czerwona
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!