Organizacja
Organizację Izby Skarbowej w Katowicach określa Regulamin organizacyjny Izby Skarbowej w Katowicach stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 19/14 Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Izby Skarbowej w Katowicach.
 
Izbą Skarbową kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany z tego stanowiska przez Ministra Finansów, przy pomocy Wicedyrektorów, których powołuje i odwołuje Minister Finansów na wniosek Dyrektora Izby Skarbowej
 
Regulamin Organizacyjny Izby Skarbowej w Katowicach
 
Struktura organizacyjna Izby Skarbowej w Katowicach
 
  Komórki organizacyjne nadzorowane bezpośrednio przez Dyrektora Izby Skarbowej (Pion zarządzania - DIS)
 
 1. SAMODZIELNY REFERAT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
AW
Dorota Wieczorek - p.o. Kierownika Samodzielnego Referatu - tel. 32-207-62-01
 1. GŁÓWNY KSIĘGOWY
GKI
Justyna Bezrutczyk - Główny Księgowy - tel. 32-207-61-47
 • I ODDZIAŁ RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ
RB-I
Elżbieta Prusak - Kierownik Oddziału - tel. 32-207-62-67
 • II WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ
RB-II
 1. SAMODZIELNY ODDZIAŁ KADR I SZKOLENIA
KAIN
Jochemczyk Józef - Kierownik Samodzielnego Oddziału - tel. 32 207-61-55
 1. WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. KOMUNIKACJI - RZECZNIK PRASOWY
KO
Kasprzak Michał - Rzecznik prasowy - tel. 32 207-62-24
 1. SAMODZIELNY ODDZIAŁ OBSŁUGI PRAWNEJ
OP
Sylwia Koźmińska - Kierownik Samodzielnego Oddziału - tel. 32-207-61-37
 1. SAMODZIELNY ODDZIAŁ WSPARCIA ZARZĄDZANIA
WZ
Krystyna Kud - Kierownik Samodzielnego Oddziału - tel. 32-207-61-90
  Ponadto Dyrektor Izby Skarbowej nadzoruje pracę następujących stanowisk, funkcji i komisji powołanych na podstawie odrębnych przepisów:
 
 1. KOMISJA BHP
BHP
 1. PEŁNOMOCNIK DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
PJ
 1. PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
PO
  Komórki organizacyjne nadzorowane przez Wicedyrektora kierującego Pionem Organizacji i Logistyki (WDL):
 
 1. WYDZIAŁ INFORMATYKI
IF
Michał Cofała - Naczelnik Wydziału - tel. 32 207-62-75
 • I Referat informatyki
IF-I
Błażej Dębała - Kierownik Referatu - tel. 32 207-61-24
 • II Referat informatyki
IF-II
Tomasz Bielski - Kierownik Referatu - tel. 32 207-62-91
 • III Wieloosobowe stanowisko ds. informatyki
IF-III
Małgorzata Kostecka - tel. 34 369-77-34
 1. SAMODZIELNY REFERAT OCHRONY
IN
Dominik Rolka - Kierownik Samodzielnego Referatu - tel. 32-207-62-06
 1. WYDZIAŁ SPRAW OGÓLNYCH
SO
Roman Kowalówka - Naczelnik Wydziału - tel. 32 207-62-51
 • I ODDZIAŁ SPRAW OGÓLNYCH
SO-I
Izabela Sobieska-Piwowarczyk - p.o. Kierownika Oddziału - tel. 32 207-61-63
 • II REFERAT SPRAW OGÓLNYCH
SO-II
Mariusz Kipka-Pawłowski - Kierownik Referatu - tel. 32 207-62-72
 • III REFERAT SPRAW OGÓLNYCH
SO-III
Beata Rudzka - Kierownik Referatu - tel. 32 207-63-35
  Komórki organizacyjne nadzorowane przez Wicedyrektora kierującego Pionem Kontroli, Poboru i Egzekucji (WDKE):
 
 1. WYDZIAŁ EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ
EA
Wanda Okrajni - p.o. Naczelnika Wydziału - tel. 32-207-61-83
 • I ODDZIAŁ EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ
EA-I
Grzegorz Jańta - Kierownik Oddziału - tel. 32-207-61-70
 • II REFERAT EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ
EA-II
Arkadiusz Szydłowski - Kierownik Referatu - tel. 32-207-64-03
 • III REFERAT EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ
EA-III
Anna Szulc - Kierownik Referatu - tel. 34-369-77-27
 1. SAMODZIELNY REFERAT SPRAW KARNYCH SKARBOWYCH
KS
Marzena Malik - p.o. Kierownik Samodzielnego Referatu. - tel. 32-207-63-33
 1. SAMODZIELNY ODDZIAŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
KW
Anna Szwengruben - Kierownik Samodzielnego Oddziału - tel. 32-207-61-40
 1. SAMODZIELNY REFERAT RACHUNKOWOŚCI PODATKOWEJ
RP
Tomasz Rasiński - p.o.Kierownik Samodzielnego Referatu - tel. 32-207-60-74
 1. SAMODZIELNY ODDZIAŁ SPRAW WIERZYCIELSKICH
SW
Katarzyna Harwat - p.o. Kierownika Samodzielnego Oddziału - tel. 32-207-61-96
 1. Wydział zarządzania ryzykiem zewnętrznym, spraw kontroli podatkowej oraz współpracy międzynarodowej
ZRKPWM
Jolanta Łuczyńska - Naczelnik Wydziału - tel. 32-207-61-56
 • ODDZIAŁ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ZEWNĘTRZNYM
ZR
Mirosława Miarka - Kierownik Oddziału - tel. 32-207-61-72
 • ODDZIAŁ SPRAW KONTROLI PODATKOWEJ
KP
Alicja Kazior- p.o. Kierownik Oddziału - tel. 32-207-61-79
 • Referat współpracy międzynarodowej
WM
Agnieszka Gromysz - p.o. Kierownik Referatu - tel. 32-207-62-37
  Komórki organizacyjne nadzorowane przez Wicedyrektora kierującego Pionem Orzecznictwa Podatków Dochodowych i Majątkowych (WDO-PDM)
 
 1. I WYDZIAŁ PODATKÓW DOCHODOWYCH
PD-I
Jacek Miodyński - Naczelnik Wydziału - tel. 34-369-77-36 / 32-207-62-04
 • I ODDZIAŁ PODATKÓW DOCHODOWYCH
PD-I-1
Marzena Ślęzak - Kierownik Oddziału - tel. 32-207-61-95
 • II ODDZIAŁ PODATKÓW DOCHODOWYCH
PD-I-2
Barbara Wawrzak - Kierownik Oddziału - tel. 34-369-77-14
 • III ODDZIAŁ PODATKÓW DOCHODOWYCH
PD-I-3
Jacek Konieczny - Kierownik Oddziału - tel. 32-207-61-97
 1. II WYDZIAŁ PODATKÓW DOCHODOWYCH
PD-II
Teresa Łuka - Naczelnik Wydziału - tel. 32-207-61-99
 • I ODDZIAŁ PODATKÓW DOCHODOWYCH
PD-II-1
Jacek Kierach - Kierownik Oddziału - tel. 32-207-61-45
 • II ODDZIAŁ PODATKÓW DOCHODOWYCH
PD-II-2
Dariusz Widera - Kierownik Oddziału - tel. 32-207-62-03
 • III ODDZIAŁ PODATKÓW DOCHODOWYCH
PD-II-3
Jacek Barszczewski - Kierownik Oddziału - tel. 32-207-61-98
 1. SAMODZIELNY REFERAT PODATKÓW MAJĄTKOWYCH
PM
Stanisław Szmukier- p.o. Kierownika Samodzielnego Referatu - tel. 34-369-77-12 wew. 315
  Komórki organizacyjne nadzorowane przez Wicedyrektora kierującego Pionem Orzecznictwa Podatku od Tworów i Usług (WDO-PT):
 
 1. I WYDZIAŁ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
PT-I
Małgorzata Sttatler-Buczka - Naczelnik Wydziału - tel. 32-207-62-26
 • I ODDZIAŁ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
PT-I-1
Iwona Chmielińska - Kierownik Oddziału - tel. 32-207-62-29
 • II ODDZIAŁ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
PT-I-2
Edyta Ziętek - Kierownik Oddziału - tel. 32-207-63-57
 • III ODDZIAŁ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
PT-I-3
Katarzyna Asman-Wycisk - Kierownik Oddziału - tel. 32-207-62-27
 1. II SAMODZIELNY ODDZIAŁ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
PT-II
Patryk Smęda - p.o. Kierownika Samodzielnego Oddziału - tel. 32-207-64-18
 1. III SAMODZIELNY ODDZIAŁ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
PT-III
Grażyna Stojek - p.o. Kierownika Samodzielnego Oddziału - tel. 34-369-77-23
  Komórki organizacyjne nadzorowane bezpośrednio przez Wicedyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej (BKIP):
 
 1. SAMODZIELNY ODDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
IBA
Żabicka Katarzyna - Kierownik Samodzielnego Oddziału - tel. 33-819-84-94
 1. WYDZIAŁ KONSULTANTÓW
IBK
Telok Aleksandra - Naczelnik Wydziału - tel. 33-819-84-00
 1. WYDZIAŁ DS. INTERPRETACJI W ZAKRESIE PODATKÓW DOCHODOWYCH
IBPBI
Dobija Tomasz - Naczelnik Wydziału - tel. 33-819-84-25
 • ODDZIAŁ PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
IBPBI/1
Bojko Wojciech - Kierownik Oddziału - tel. 33-819-84-52
 • ODDZIAŁ PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH
IBPBI/2
Przybysz Małgorzata - Kierownik Oddziału - tel. 33-819-84-46
 1. WYDZIAŁ DS. INTERPRETACJI W ZAKRESIE PODATKÓW DOCHODOWYCH ORAZ PODATKÓW MAJĄTKOWYCH
IBPBII
Gibas Agnieszka - Naczelnik Wydziału - tel. 33-819-84-59
 • ODDZIAŁ PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PODATKÓW MAJĄTKOWYCH
IBPBII/1
Jagieła Joanna - Kierownik Oddziału - tel. 33-819-84-71
 • ODDZIAŁ PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH NIEPRO WADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PODATKÓW DOCHODOWYCH Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH I UDZIAŁU W ZYSKACH OSÓB PRAWNYCH
IBPBII/2
Czuj Klaudia - Kierownik Oddziału - tel. 33-819-84-57
 1. WYDZIAŁ DS. INTERPRETACJI W ZAKRESIE PODATKÓW POŚREDNICH
IBPP
Górna Ewa - Naczelnik Wydziału - tel. 33-819-8426
 • ODDZIAŁ PIERWSZY PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
IBPP1
Lasok Joanna - Kierownik Oddziału - tel. 33-819-84-27
 • ODDZIAŁ DRUGI PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
IBPP2
Wolas Barbara - Kierownik Oddziału - tel. 33-819-84-31
 • ODDZIAŁ TRZECI PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
IBPP3
Jasek Iwona - Kierownik Oddziału - tel. 33-819-84-32
 • REFERAT DS. PODATKU AKCYZOWEGO
IBPP4
Górnik Dariusz -Kierownik Referatu - tel. 33-819-84-54
 1. WIELOOSOBOWE STANOWISKO PRACY DS.OBSŁUGI PRAWNEJ
IBRP

wytworzył: Michał Kasprzak
zatwierdził: Z up. Dyrektora Izby Skarbowej - Michał Kasprzak
wprowadził: Małgorzata Kostecka

data utworzenia artykułu: 2003-07-01 15:00
data aktualizacji artykułu: 2014-10-03 12:57
data publikacji artykułu: 2014-10-03 12:57

liczba wyświetleń artykułu: 16890
drukuj artykuł

linia czerwona
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!