wersja graficzna
wersja kontrastowaTo jest strona ARCHIWALNA Izby Skarbowej w Katowicach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.katowice.apodatkowa.gov.pl/

Przedmiot działania i kompetencje


Zakres działania określają :

  • ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267 z późn. zm.)
  • Zarządzenie nr 15 Ministra Finansów z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. z 6 marca 2015 r., poz. 15 )

Ogólny zakres zadań realizowanych przez Dyrektora Izby Skarbowej :

  • nadzór nad urzędami skarbowymi,
  • rozstrzyganie w II instancji w sprawach należących w I instancji do urzędów skarbowych,
  • rozpatrywanie odwołań od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach,
  • ustalanie i udzielanie oraz analizowanie prawidłowości wykorzystywania dotacji przedmiotowych w zakresie określonym przez Ministra Finansów,
  • wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

wytworzył: Michał Kasprzak
zatwierdził: Z up. Dyrektora Izby Skarbowej - Michał Kasprzak
wprowadził: Małgorzata Kostecka

data utworzenia artykułu: 2003-07-01 15:00
data aktualizacji artykułu: 2015-07-31 00:00
data publikacji artykułu: 2015-07-31 00:00


drukuj artykuł

linia czerwona
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!