wersja graficzna
wersja kontrastowaTo jest strona ARCHIWALNA Izby Skarbowej w Katowicach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.katowice.apodatkowa.gov.pl/

Majątek i struktura własnościowa

dane na dzień 31.12.2014 r. :
Środki trwałewartość w zł
Grunty78.258,00
Budynki i lokale16.065.008,82
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej182.658,21
Kotły i maszyny energetyczne9.995,00
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania6.214.177,56
Urządzenia techniczne1.308.958,75
Środki transportu676.280,18
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie798.985,38
RAZEM25.334.321,90
Wartości niematerialne i prawne1.187.116,58
Pozostałe środki trwałe i wyposażenie6.377.479,44
OGÓŁEM32.898.917,92

wytworzył: Wiesława Owczarek
zatwierdził: z up. Dyrektora Izby Skarbowej Michał Kasprzak
wprowadził: Kazimierz Łuniewski

data utworzenia artykułu: 2003-07-01 15:00
data aktualizacji artykułu: 2015-02-19 13:06
data publikacji artykułu: 2015-02-19 13:06


drukuj artykuł

linia czerwona
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!