wersja graficzna
wersja kontrastowaTo jest strona ARCHIWALNA Izby Skarbowej w Katowicach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.katowice.apodatkowa.gov.pl/

Instrukcja obsługi


Zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) nałożono na organy władzy publicznej, w tym także organy administracji podatkowej, obowiązek udostępniania informacji publicznej poprzez jej ujawnianie w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej.

Biuletyn składa się z portalu głównego prowadzonego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej ( adres portalu : www.bip.gov.pl ) oraz ze stron podmiotowych prowadzonych przez podmioty zobowiązane ustawowo do publikacji informacji publicznej.

Biuletyn Informacji Publicznej Izby Skarbowej w Katowicach zawiera :

1 - dane dotyczące urzędu:

 • status prawny
 • organizacja
 • przedmiot działalności oraz kompetencje
 • dane osób sprawujących funkcje kierownicze oraz ich kompetencje
 • struktura majątku pozostającego w dyspozycji urzędu

2 - zasady funkcjonowania urzędu :

 • tryb działania
 • sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 • prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa

Sposób korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej :

 • strony Biuletynu Informacji Publicznej zostały oznaczone jednolitym znakiem graficznym co ułatwia ich identyfikację oraz umożliwia skorzystanie z informacji tam zawartych.
 • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej znajduje się menu tematyczne służące do wyboru kategorii informacji.
 • kliknięcie na wybraną kategorię powoduje wyświetlenie aktualnych informacji należących do tej kategorii.
 • opcja "WYSZUKIWANIE" umożliwia odszukanie wpisanej frazy - fragmentu wyrazu, całego wyrazu bądź części zdania - w całości publikowanej informacji.
 • po odszukaniu interesującego fragmentu wyświetlane jest zestawienie zawierające wykaz wszystkich pozycji wraz ze wskazaniem, gdzie należy szukać całości informacji.

Wszelkie wątpliwości i problemy można przesłać na adresy email zamieszczone w pozycji REDAKCJA z rozróżnieniem czy dotyczą merytorycznej zawartości serwisu czy też działania strony WWW.
data utworzenia artykułu: 2003-07-01 15:00
data aktualizacji artykułu: 2003-07-01 15:00
data publikacji artykułu: 2003-07-01 15:00


drukuj artykuł

linia czerwona
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!