wersja graficzna
wersja kontrastowaTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.katowice.apodatkowa.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach

Stan przyjmowanych spraw - ZESTAWIENIE


Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.

Procedury i terminy określają następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2012 r. , poz. 1314 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 186 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 293 poz. 1726)

Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw 
w okresie od 2015-01-01 do 2015-07-24

Komórka organizacyjnawpłynęło sprawzałatwiono spraw
Referat obsługi bieżącej (OB-1)

6933

6866

Referat czynności sprawdzających (OB-4)

174

285

Dział orzecznictwa podatkowego (PP)

7137

8240

Referat spraw wierzycielskich (SW)

9747

9711

Wieloosobowe stanowisko ds. analiz i planowania (AP)

1004

294

Dział kontroli podatkowej (KP)

73

70

Dział rachunkowości podatkowej (RP)

8779

8779

Dział egzekucji administracyjnej (EA)

12139

15243

Wieloosobowe stanowisko ds. spraw karnych skarbowych (KS)

516

391

Wieloosobowe stanowisko przetwarzania danych (OB-3)

469

275
wytworzył: Iwona Just, Irena Staśkiewicz, Jolanta Śliwa, Urszula Bielawska, Maria Paruzel, Joanna Łabinowicz, Irena Okoń, Stefania Kwiecień, Mariusz Melnarowicz, Romualda Stelnicka
zatwierdził: Joanna Ptasznik
wprowadził: Małgorzata Kostecka

data utworzenia artykułu: 2004-09-20 12:54
data aktualizacji artykułu: 2015-07-31 00:00
data publikacji artykułu: 2015-07-31 00:00


drukuj artykuł

linia czerwona
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!