wersja graficzna
wersja kontrastowaTo jest strona ARCHIWALNA Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.katowice.apodatkowa.gov.pl/ drugi-slaski-urzad-skarbowy-w-bielsku-bialej

Stan przyjmowanych spraw - ZESTAWIENIE


Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.

Procedury i terminy określają następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2012 r. , poz. 1314 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 186 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 293 poz. 1726)

Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw 
w okresie od 2015-01-01 do 2015-07-24

Komórka organizacyjnawpłynęło sprawzałatwiono sprawkasy fiskalne
Referat egzekucji administracyjnej

1184

886

Dział kontroli podatkowej

147

130

0

Dział postępowań podatkowych

6393

5580

Dział obsługi bezpośredniej

9720

9486

234

Samodzielny referat analiz i planowania

224

247

Samodzielny referat spraw wierzycielskich

1451

655

wytworzył: Aleksander Cioch, Dorota Gawlas, Wiesława Łękawa, Grażyna Basiura, Krzysztof Wyskiel, Edyta Domiter
zatwierdził: Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego Jacek Binias
wprowadził: Małgorzata Kostecka

data utworzenia artykułu: 2004-02-02 14:31
data aktualizacji artykułu: 2015-07-31 00:00
data publikacji artykułu: 2015-07-31 00:00


drukuj artykuł

linia czerwona
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!