wersja graficzna
wersja kontrastowaTo jest strona ARCHIWALNA Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.katowice.apodatkowa.gov.pl/ drugi-slaski-urzad-skarbowy-w-bielsku-bialej

Kontrole, sprawozdania, analizy


strona : 1 2 3 4


[2015-01-22] - Informacja Publiczna o przeprowadzonych kontrolach w Drugim Śląskim Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej w drugim półroczu 2014 roku przez instytucje zewnętrzne oraz komórki organizacyjne Izby Skarbowej w Katowicach.

wytworzył: Mirosław Adamaszek
zatwierdził: Naczelnik Urzędu Skarbowego Janusz Kapica
wprowadził: Małgorzata Kostecka

[2015-01-19] - Wystąpienie pokontrolne NIK - Nadzór organów podatkowych i organów kontroli skarbowej nad prawidłowością rozliczeń z budżetem państwa podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego

zatwierdził: Naczelnik Urzędu Skarbowego Janusz Kapica
wprowadził: Małgorzata Kostecka

[2014-11-26] - Informacja publiczna o kontroli archiwum zakładowego w DŚUS Bielsko-Biała

wprowadził: Kazimierz Łuniewski

[2014-07-21] - Informacja publiczna o przeprowadzonych kontrolach w Drugim Śląskim Urzędzie Skarbowym w I półroczu 2014

wprowadził: Kazimierz Łuniewski

[2014-07-21] - Informacja publiczna o kontroli przeprowadzonej w Drugim Śląskim Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej - nadzór i rozliczanie poborców

wprowadził: Kazimierz Łuniewski

[2014-02-26] - Informacja publiczna o kontroli przeprowadzonej w Drugim Śląskim Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej - Postępowanie organu w podatku dochodowym

zatwierdził: Z up. Naczelnika Urzędu Skarbowego Jacek Binias - Zastępca Naczelnika
wprowadził: Małgorzata Kostecka

[2014-01-22] - Informacja publiczna o kontroli przeprowadzonej w Drugim Śląskim Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej w II półroczu 2013r. - sprawozdanie z kontroli "Przenosznie odpowiedzialności za zalegości podatkowe"

wprowadził: Małgorzata Kostecka

[2014-01-21] - Informacja publiczna o kontrolach przeprowadzonych w Drugim Śląskim Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej w II półroczu 2013 r.

wytworzył: Mirosław Adamaszek
zatwierdził: Naczelnik Urzędu Skarbowego Janusz Kapica
wprowadził: Małgorzata Kostecka

[2014-01-08] - Informacja publiczna o kontroli przeprowadzonej w Drugim Śląskim Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej - prawidłowość przebiegu procesu agzekucyjnego

wprowadził: Małgorzata Kostecka

[2013-11-19] - Informacja publiczna o kontrolach przeprowadzonych w Drugim Śląskim Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej w II półroczu 2013 r. - w zakresie informatyki

wytworzył: Mirosław Adamaszek
zatwierdził: Naczelnik Urzędu Skarbowego Janusz Kapica
wprowadził: Małgorzata Kostecka

strona : 1 2 3 4data utworzenia artykułu: 2005-07-13 14:11
data aktualizacji artykułu: 2015-01-22 13:02
data publikacji artykułu: 2015-01-22 13:02


drukuj artykuł

linia czerwona
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!