wersja graficzna
wersja kontrastowaTo jest strona ARCHIWALNA Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.katowice.apodatkowa.gov.pl/ drugi-slaski-urzad-skarbowy-w-bielsku-bialej

Kontrole, sprawozdania, analizy


strona :  1 2 3 4


[2013-07-19] - Informacja o kontrolach przeprowadzonych w Drugim Śląskim Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej w I półroczu 2013 r. - wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w zakresie prawidłowości ewidencjonowania sum depozytowych i terminowości przekazywania ich wierzycielomm

wprowadził: Małgorzata Kostecka

[2013-07-16] - Informacja Publiczna o przeprowadzonych kontrolach w Drugim Śląskim Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej w pierwszym półroczu 2013 roku przez instytucje zewnętrzne oraz komórki organizacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

wytworzył: Piotr Osior
zatwierdził: Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego Jacek Binias
wprowadził: Małgorzata Kostecka

[2013-01-25] - Informacja publiczna o przeprowadzonych kontrolach w Drugim Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej w 2012r. - wystąpienie pokontrolne z zakresu weryfikacji typowania podmiotów do kontroli

wprowadził: Małgorzata Kostecka

[2013-01-25] - Informacja publiczna o przeprowadzonych kontrolach w Drugim Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej w 2012r. - wystąpienie pokontrolne z zakresu realizacji zadań podatek od towarów i usług

wprowadził: Małgorzata Kostecka

[2013-01-25] - Informacja publiczna o przeprowadzonych kontrolach w Drugim Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej w 2011r. - protokół kontroli w zakresie systemu e-Deklaracje

wprowadził: Małgorzata Kostecka

[2013-01-25] - Informacja publiczna o przeprowadzonych kontrolach w Drugim Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej w 2011r. - protokół kontroli w zakresie informatyki

wprowadził: Małgorzata Kostecka

[2013-01-25] - Informacja publiczna o przeprowadzonych kontrolach w Drugim Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej w 2011r. - protokół kontroli archiwu zakładowego

wprowadził: Małgorzata Kostecka

[2013-01-25] - Informacja Publiczna o przeprowadzonych kontrolach w Drugim Śląskim Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej w drugim półroczu 2012 roku przez instytucje zewnętrzne oraz komórki organizacyjne Izby Skarbowej w Katowicach.

wytworzył: Piotr Osior
zatwierdził: Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego Jolanta Goździewska
wprowadził: Małgorzata Kostecka

[2012-12-05] - Sprawozdanie z kontroli Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej w zakresie informatyki 2012

wprowadził: Małgorzata Kostecka

[2012-07-26] - Informacja publiczna o kontrolach przeprowadzonych w Drugim Śląskim Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej w I półroczu 2012 r. przez instytucje zewnętrzne oraz komórki organizacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

wytworzył: Piotr Osior
zatwierdził: Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego Jacek Binias
wprowadził: Jacek Ciulęba

strona :  1 2 3 4data utworzenia artykułu: 2005-07-13 14:11
data aktualizacji artykułu: 2015-01-22 13:02
data publikacji artykułu: 2015-01-22 13:02


drukuj artykuł

linia czerwona
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!