wersja graficzna
wersja kontrastowaTo jest strona ARCHIWALNA Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.katowice.apodatkowa.gov.pl/ drugi-slaski-urzad-skarbowy-w-bielsku-bialej

Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Skarbowego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Bielsko-Biała, 16.06.2010r.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005r., Nr 64, poz. 565 z późn. zm.) uległ zmianie sposób dostarczania podań do organów administracji publicznej. Podania w formie elektronicznej mogą być wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Zmiana ustawy obowiązuje od dnia 17 czerwca 2010r.

Jednocześnie nie uległ zmianie sposób dostarczania innych dokumentów w postaci elektronicznej do organów administracji publicznej (skargi, dokumenty dot. zamówień publicznych), które mogą być wnoszone za pomocą poczty elektronicznej.

 

Adres poczty elektronicznej Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej:

us2472@sl.mofnet.gov.pl

Adres strony internetowej Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej:

http://www.isnet.katowice.pl/us/Bielsko2s

 
 

 

  

Aby złożyć dokument w postaci elektronicznej, konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

 

Adres strony internetowej systemu ePUAP, na której znajdują się instrukcje z zakresu korzystania z systemu ePUAP oraz edukacyjny serwis internetowy:

http://epuap.gov.pl/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_f6NQNxNPQ0MLRxdnAyMzD-9AC29nI3cXE_1wkA5kFWauhiAVJk4-YZ4G7i7GEHkDHMDRQN_PIz83Vb8gOzvN0VFREQCU3v4N/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfRkNIUlNLRzEwME01RDAyRFNVRTRKRTMwTzM!/data utworzenia artykułu: 2009-08-07 09:52
data aktualizacji artykułu: 2015-06-12 13:27
data publikacji artykułu: 2015-06-12 13:27


drukuj artykuł

linia czerwona
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!