wersja graficzna
wersja kontrastowaTo jest strona ARCHIWALNA Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.katowice.apodatkowa.gov.pl/ drugi-slaski-urzad-skarbowy-w-bielsku-bialej

Przedmiot działania i kompetencje


Zakres działania określają :

 • ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267 z późn. zm.)
 • Zarządzenie nr 15 Ministra Finansów z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. z 6 marca 2015 r., poz. 15 )

Ogólny zakres zadań realizowanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego :

 • ustalanie lub określanie i pobór podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych, jak również innych należności, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem podatków i należności budżetowych, których ustalanie lub określanie i pobór należy do innych organów
 • rejestrowanie podatników oraz przyjmowanie deklaracji podatkowych
 • wykonywanie kontroli podatkowej
 • podział i przekazywanie, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochodów budżetowych między budżetem państwa i budżetami gmin
 • wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych
 • wspieranie podatników w prawidłowym wypełnianiu przez nich obowiązków podatkowych
 • wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach

Do zakresu działania Urzędu należy obsługa Naczelnika Urzędu jako organu podatkowego oraz

 • prowadzenie dochodzeń w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
 • wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
 • wykonywanie kar majątkowych, w zakresie określonym w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego oraz Kodeksu karnego skarbowego

TERYTORIALNY ZASIĘG:

Terytorialny zasięg działania Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (Dz.U. Nr 209, poz. 2027).

Urząd obejmuje swoim zasięgiem następujace miasta i powiaty:

 • miasta na prawach powiatu: Bielsko-Biała, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Tychy, Żory
 • powiaty: bielski, bieruńsko-lędziński, cieszyński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, wodzisławski, żywiecki
wprowadził: Małgorzata Kostecka

data utworzenia artykułu: 2003-12-01 15:00
data aktualizacji artykułu: 2015-07-31 00:00
data publikacji artykułu: 2015-07-31 00:00


drukuj artykuł

linia czerwona
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!