wersja graficzna
wersja kontrastowaTo jest strona ARCHIWALNA Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.katowice.apodatkowa.gov.pl/ drugi-slaski-urzad-skarbowy-w-bielsku-bialej

Majątek i struktura własnościowa


Z dniem 1 kwietnia 2015 r. majątek Urzędu Skarbowego stał się majątkiem Izby Skarbowej.

dane na dzień 31.12.2013 r. :
Środki trwałewartość w zł
I. 0-11 Środki trwałe3.092.336
Grunty521.050
Budynki i lokale1.291.182
Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania1.027.767
Środki transportu138.315
Narzędzia , przyrządy114.022
II. 0-20 Wartości niematerialne i prawne292.792
- umarzane stopniowo138.980
- umarzane jednorazowo153.812
III. 0-13 Pozostałe środki trwałe (umarzane jednorazowo)1.517.590
Ogółem4.902.718
wytworzył: Anna Wlaźlak
zatwierdził: Główny Księgowy Anna Kubica
wprowadził: Kazimierz Łuniewski

data utworzenia artykułu: 2003-12-01 15:00
data aktualizacji artykułu: 2015-04-01 12:17
data publikacji artykułu: 2015-04-01 12:17


drukuj artykuł

linia czerwona
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!