wersja graficzna
wersja kontrastowaTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.katowice.apodatkowa.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach


Zarządzenia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
Zarządzenia wewnętrzne
  •    1993-2003 Zarządzenia wewnętrzne

format pliku Zarządzenie nr 1 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach z dnia 06.01.2003 w sprawie wpłat dokonywanych przez poborców kosztów egzekucyjnych wynikłych z pobrania przy dokonywaniu czynności egzekucyjnych
format pliku Zarządzenie nr 2/2000 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
format pliku Zarządzenie nr 3/2000 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach z dnia 25 stycznia 2000 r. w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok w związku z pracą przy monitorze ekranowym co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu
format pliku Zarządzenie wewnętrzne nr 14/2003 z dnia 20 października 2003 r. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach w sprawie powołania Komisji ds. rekrutacji kandydatów na wolne stanowiska pracy
format pliku Zarządzenie wewnętrzne nr 16/2000 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do oceny umiejętności praktycznego stosowania przez kandydata wiedzy zdobytej podczas służby przygotowawczej
format pliku Zarządzenie wewnętrzne nr 17/2000 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie udziału w szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowo – Usługowy przy Izbie Skarbowej w Katowicach
format pliku Zarządzenie wewnętrzne nr 2/99 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach w sprawie wydawania służb dla poborców skarbowych
format pliku Zarządzenie wewnętrzne nr 6/2001 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach z dnia 04.10.2001 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej w zakresie zniszczenia ofert pracy złożonych, odrzuconych przez komisję rekrutacyjną
format pliku Zarządzenie wewnętrzne nr 7/2001 z dnia 22.10.2001 r. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach w sprawie powołania Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach
 

data utworzenia artykułu: 2007-07-12 13:06
data aktualizacji artykułu: 2015-07-30 13:17
data publikacji artykułu: 2015-07-30 13:17


drukuj artykuł

linia czerwona
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!