wersja graficzna
wersja kontrastowaTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.katowice.apodatkowa.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach


Zarządzenia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
Zarządzenia wewnętrzne
  •    2005 Zarządzenia wewnętrzne

format pliku Aneks nr 1 z dnia 09.05.2005 r. do zarządzenia wewnętrznego nr 6 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach z dnia 07.04.2005 r. w sprawie zasad i trybu stosowania postanowień art. 14a do 14d ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa
format pliku Zarządzenie wewnętrzne nr 5/2005 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach z dnia 07 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu nagradzania członków korpusu służby cywilnej w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach
format pliku Zarządzenie nr 10/2005 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach z dnia 03.08.2005 r.
format pliku Zarządzenie wewnętrzne nr 19/2005 z dnia 28.12.2005 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach w sprawie zmian symboli komórek organizacyjnych wchodzących w skład struktury organizacyjnej Urzędu Skarbowego
format pliku Zarządzenie wewnętrzne nr 6 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach z dnia 07.04.2005 r. w sprawie zasad i trybu stosowania postanowień art. 14a do 14d ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa
 

data utworzenia artykułu: 2007-07-12 13:06
data aktualizacji artykułu: 2015-07-30 13:17
data publikacji artykułu: 2015-07-30 13:17


drukuj artykuł

linia czerwona
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!