wersja graficzna
wersja kontrastowaTo jest strona ARCHIWALNA Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
(strona zawierająca informacje sprzed 01-04-2015r. będzie dostępna DO 01-09-2015r.)

Nowy adres strony internetowej:

www.katowice.apodatkowa.gov.pl/ urzad-skarbowy-w-tarnowskich-gorach


Zarządzenia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
Zarządzenia wewnętrzne
  •    2006 Zarządzenia wewnętrzne

format pliku Zarządzenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach nr 15 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie, na rachunku bankowym, weksli, znaków opłaty skarbowej oraz druków ścisłego zarachowania
format pliku Zarządzenie wewnętrzne Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach nr 3 z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie wprowadzenia procedur kontroli finansowej związanej z wydatkowaniem środków publicznych w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach
format pliku Zarządzenie wewnętrzne Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach nr 9 z dnia 11.09.2006 r. w sprawie powołania komisji ds. likwidacji majątku rzeczowego
format pliku Zarządzenie wewnętrzne nr 1/2006 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach z dnia 6 stycznia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2006-2007.
format pliku Zarządzenie wewnętrzne nr 2/2006 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach z dnia 13 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
format pliku Zarządzenie wewnętrzne nr 4/2006 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie powołania zespołu ds. zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym + aneks nr 1/2006 do zarządzenia wewnętrznego nr 4/2006 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie powołania zespołu ds. zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
format pliku Zarządzenie wewnętrzne nr 7/2006 z dnia 05.06.2006 r. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach w sprawie powołania komisji ds. realizacji zamówień publicznych w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach
 

data utworzenia artykułu: 2007-07-12 13:06
data aktualizacji artykułu: 2015-07-30 13:17
data publikacji artykułu: 2015-07-30 13:17


drukuj artykuł

linia czerwona
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!