Katowice, 2009-07-08

 

Informacja publiczna o kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w Izbie Skarbowej w Katowicach w pierwszym półroczu 2009 roku

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a), ze szczególnym uwzględnieniem art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach informuje, że w I półroczu 2009 r. nie były przeprowadzone kontrole zewnętrzne.

 

Wytworzyła:  Elżbieta Grzybowska

Zatwierdził: p.o. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Małgorzata Moskal

Wprowadził: Małgorzata Kostecka