Katowice, 2008-07-01

 

Informacja publiczna o kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w Izbie Skarbowej w Katowicach w pierwszym półroczu 2008 roku

  

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a), ze szczególnym uwzględnieniem art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach informuje, że w I półroczu 2008 r. przeprowadzono jedną kontrolę zewnętrzną:

 

1. Zarządzający kontrolę:

   Dyrektor Archiwum Państwowego w Katowicach

2. Numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli archiwów zakładowych

   upoważnienie nr II-407-3/2008 z dnia 07 stycznia 2008 r.

3. Data rozpoczęcia kontroli :

    17 marca 2008 r.

4. Data zakończenia kontroli:

   17 marca 2008 r.

5. Zakres kontroli:

kontrola archiwum zakładowego, w szczególności przestrzeganie przepisów kancelaryjno-archiwalnych

6. Wykaz ujawnionych nieprawidłowości:

     brak

7. Zalecenia pokontrolne:

     nie wydano

 

Wytworzyła:  Elżbieta Grzybowska

Zatwierdził: p.o. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Małgorzata Moskal

Wprowadził: Katarzyna Błaszczyk