Kontrole doraźne przeprowadzone przez Wydział kadr, szkolenia oraz ochrony informacji niejawnych w I półroczu 2008 roku 

 

lp.

Cel kontroli

Rodzaj kontroli

Tematyka kontroli

 

Termin  kontroli

Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości

Ogólne zalecenia pokontrolne

1.

sprawdzenie zasadności stawianych zarzutów w skardze  

kontrola doraźna

Podejmowanie zatrudnienia przez kadrę kierowniczą Izby  Skarbowej  bez zgody Dyrektora oraz  odwoływanie dobrych inspektorów przez kierownika Urzędu 

Kwiecień 2008 r.  

nie potwierdzono stawianych zarzutów

 

2.

sprawdzenie zasadności stawianych zarzutów w skardze   

kontrola doraźna

Sprawdzenie zasadności wypowiedzenia umowy o pracę pracownika Urzędu. 

Kwiecień 2008 r.

Nie potwierdzono stawianych zarzutów

 

3.

sprawdzenie zasadności stawianych zarzutów w skardze 

 

kontrola doraźna

Nieprawidłowości w zarządzaniu Urzędem przez Naczelnika

 

Czerwiec 2008 r.

Kontrola w toku

 

 

                                                                                                                                                                                      Katowice, 2008-07-03                          

Wytworzył: Agata Pietrzak

Zatwierdził: Józef Jochemczyk – Naczelnik Wydziału Kadr, Szkolenia oraz Ochrony Informacji Niejawnych

Wprowadził: Katarzyna Błaszczyk