Wydział PN IV                                                                                                             Katowice, 2010-07-12

w/m

PN_IV_1/077-0048/10/WEW/34592

                                                                                    Jednoosobowe Stanowisko

                                                                                    ds. Komunikacji –

                                                                                    Rzecznik Prasowy

                                                                                    w miejscu

 

Zgodnie z pkt V Załącznika Nr 4 do Zarządzenia Nr 20/09 Dyrektora Izby Skarbowej
w Katowicach z dnia 6 lipca 2009 r. Oddział PN IV/1 przedkłada informację o kontrolach przeprowadzonych w podległych Urzędach Skarbowych w I półroczu 2010 r.

Cel kontroli: bieżące eliminowanie nieprawidłowości i uchybień występujących w pracy Urzędów Skarbowych w zakresie wykonywanych zadań fiskalnych.

Na podstawie upoważnień Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, wydanych w związku z art. 5 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267 z późn. zm.) w I półroczu 2010 r. zostało przeprowadzonych 12 kontroli doraźnych, w tym:

W trakcie przeprowadzonych kontroli stwierdzono w działaniach ww. Urzędów Skarbowych województwa śląskiego uchybienia dotyczące w szczególności:

W związku z ustaleniami ww. kontroli formułowane są zalecenia zmierzające do całkowitej eliminacji uchybień w bieżącej pracy Urzędów Skarbowych.

 

Na oryginale podpis:

Naczelnik Wydziału

mgr Krystyna Kud