Informacja publiczna o kontrolach przeprowadzonych przez Wydział Informatyki w II półroczu 2007 roku

 

Przeprowadzone kontrole w urzędach skarbowych były częścią kontroli kompleksowych koordynowanych przez „Wydział nadzoru nad urzędami skarbowymi”. 

 

Wytworzył: Jarosław Liszczyk

Zatwierdził: Michał Cofała – Naczelnik Wydziału Informatyki

Wprowadził: Katarzyna Błaszczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Jarosław Liszczyk