Wydział Analiz i sprawozdawczości PNIV przedkłada informację  o kontrolach przeprowadzonych w urzędach skarbowych w II półroczu 2007 r. zgodnie z ust. V Załącznika Nr 4 do Zarządzenia Nr 25/06 Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie funkcjonowania stron internetowych i Biuletynu Informacji Publicznej oraz wewnętrznego biuletynu informacyjnego (Intranetu), opracowanym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

 

Cel kontroli: eliminowanie (na bieżąco) nieprawidłowości i uchybień występujących w pracy urzędów skarbowych w zakresie wykonywanych zadań fiskalnych oraz w indywidualnych sprawach.

 

   Na podstawie upoważnień Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, wydanych w związku z art. 5 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 1996r. o urzędach i izbach skarbowych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267 z późn. zm.) w II półroczu 2007r. zostało przeprowadzonych 31 kontroli w tym: 

 

-  4 kontrole sprawdzające w zakresie rachunkowości podatkowej i zaświadczeń   /US Piekary Śląskie - 2, US Cieszyn – 2/,

 

-  4 kontrole problemowe w zakresie rachunkowości podatkowej i  zaświadczeń /US Kłobuck -2, US Myszków -2/,

 

-  2 kontrole doraźne w zakresie rachunkowości podatkowej /II US Bielsko-Biała, IIUS Częstochowa/,

 

- 21 kontroli doraźnych w zakresie terminowego, właściwego dla celów sprawozdawczych przetwarzania dokumentów w systemach informatycznych oraz ich prawidłowego archiwizowania (WHTAX – procedury, sprawozdania, archiwum) /US Lubliniec,    US Mikołów, US Tarnowskie Góry, US Żory, US Zabrze, US Piekary Śląskie, US Bytom, US Myszków, US Zawiercie, US Ruda Śląska, US Rybnik, US Racibórz, US Żywiec, US Cieszyn, US Czechowice -Dziedzice, US Kłobuck, I US Częstochowa, II US Częstochowa, II US Katowice, I Śląski Urząd Skarbowy Sosnowiec, US Jastrzębie Zdrój/.

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli stwierdzono w działaniach urzędów skarbowych województwa śląskiego występowanie uchybień i nieprawidłowości  między innymi w zakresie:

Ø       niepełnej realizacji poprzednio wydanych zaleceń pokontrolnych,

Ø       uchybień występujących w indywidualnych sprawach,

Ø       nieprawidłowego działania urzędów skarbowych w zakresie kontrolowanych zagadnień problemowych,

 

W wyniku kontroli przeprowadzonych w urzędach skarbowych woj. śląskiego  ustalono ogólne zalecenia pokontrolne polecając:

-         całkowitą realizację zaleceń pokontrolnych wydanych przez Izbę Skarbową,

-         usunięcie stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości oraz podjęcie działań celem zapobieżenia występowania ich w przyszłości,

-         wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec osób winnych stwierdzonych nieprawidłowości,

-         przedstawienie do Izby Skarbowej w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych.