Informacja publiczna o kontrolach przeprowadzonych przez Wydział Nadzoru nad urzędami skarbowymi w II półroczu 2007 roku

 

 

          Wydział Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi przedkłada informację           o kontrolach przeprowadzonych w urzędach skarbowych w II półroczu 2007r. zgodnie z ust. V Załącznika Nr 4 do Zarządzenia Nr 25/06 Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie funkcjonowania stron internetowych i Biuletynu Informacji Publicznej oraz wewnętrznego biuletynu informacyjnego (Intranetu), opracowanego na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit.a) ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

 

Cel kontroli: eliminowanie (na bieżąco) nieprawidłowości i uchybień występujących w działaniach urzędów skarbowych w zakresie zadań fiskalnych oraz w indywidualnych sprawach.

 

         Na podstawie upoważnień Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, wydanych w związku z art.5 ust.7 pkt1 ustawy z dnia 21 czerwca 1996r.                      o urzędach i izbach skarbowych (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 121, poz.1267 z późn. zm.) w II półroczu 2007r. zostało przeprowadzonych 130 kontroli w tym:

 

-         38 kontroli problemowych,

-         45 kontroli sprawdzających,

-         47 kontroli doraźnych.

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli stwierdzono w działaniach urzędów skarbowych województwa śląskiego występowanie uchybień                                     i nieprawidłowości  między innymi w zakresie:

 

-         podatków pośrednich:

- brak bieżącej kontroli ciągłości i terminowości składanych przez podatników deklaracji w podatku VAT,

-  mało wnikliwe ustalenia w protokołach kontroli podatkowych,

 

-         podatków bezpośrednich:

-         uchybienia występujące w indywidualnych sprawach, nieprawidłowe działania urzędów w zakresie kontrolowanych zagadnień,

 

- spraw karnych skarbowych:

   - niewłaściwe stosowanie procedury karnej w indywidualnych przypadkach,

 

-         egzekucji administracyjnej:

 

- niewystarczające stosowanie instrumentów prawnych w zakresie orzekania o odpowiedzialności wobec osób trzecich, pomimo istnienia ustawowych przesłanek,

         - przewlekłość i niska skuteczność prowadzonych postępowań egzekucyj-nych.

 

W wyniku przeprowadzonych w urzędach skarbowych woj. śląskiego kontroli ustalono ogólne zalecenia pokontrolne:

 -   prowadzenie stałej kontroli dyscypliny podatkowej podatników,

-         usunięcie nieprawidłowości i uchybień,

 - przedstawienie w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego  sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych.

 

 

Zakres tematyczny i ilość przeprowadzonych kontroli przedstawia Zał. Nr 1

 

 

 

                                                                                         Podpisał w oryginale

                                                                                         Wicedyrektor Izby

                                                                                         Skarbowej

                                                                                         Elżbieta Kubik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Załącznik Nr 1

 

Ilość kontroli przeprowadzonych

w urzędach skarbowych województwa śląskiego

w trybie nadzoru nad urzędami skarbowymi

w II półroczu 2007r.

 

 

 

L.p.

Kontrole przeprowadzone w zakresie:

proble-

mowe

sprawdzające

doraźne

 

 

inne

 

 1.

agend podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność

 

2

US Mikołów

US Zabrze

11

US Czechowice Dziedzice

IIUS Częstochowa

IUS Gliwice

IIUS Gliwice

IUS Katowice

US Lubliniec

US Mysłowice

US Rybnik

US Zabrze

US Zawiercie

US Żory

 

-

 

-

 

 2.

agend podatku dochodowego od osób fizycznych nie prowadz. dział. gospodarczej

1

US Tychy

3

US Tychy

US Żywiec

I Śl.US Sosnowiec

 

2

US Bytom

US Sosnowiec

 

-

3

 

.

agend egzekucji i majątkowej represji karnej

 

8

US Chorzów

IIUS Częstochowa

US Dąbrowa Górnicza

US Lubliniec

US Rybnik

US Sosnowiec

US Zawiercie

US Żory

 

2

US Jastrzębie Zdr.

US Rybnik

-

42

US Będzin

IUS Bielsko-Biała

2x IIUS Bielsko-Biała

US Bytom

US Cieszyn

US Chorzów

US Czechowice Dziedzice

I US Częstochowa

IIUS Częstochowa

 2x US Dąbrowa Górnicza

2x IUS Gliwice

IIUS Gliwice

US Jastrzębie Zdrój

US Jaworzno

IUS Katowice

IIUS Katowice

US Kłobuck

US Lubliniec

US Mikołów

US Mysłowice

US Myszków

US Piekary Śląskie

US Pszczyna

US Racibórz

US Ruda Śląska

US Rybnik

2 x US Siemianowice Śląskie

2 xUS Sosnowiec

US Tarnowskie Góry

US Tychy

US Wodzisław Śląski

US Zabrze

US Zawiercie

US Żory

US Żywiec

I Śl.US Sosnowiec

II Śl. US Bielsko-Biała

 

-

 4.

agend podatków majątkowych

 

2

US Ruda Śląska

US Rybnik

8

IUS Bielsko-Biała

US Cieszyn

US Mikołów

US Mysłowice

US Piekary Śl

US Siemianowice Śląskie

US Sosnowiec

US Żywiec

 

 

-

-

 6.

agend VAT

 

7

IUS Bielsko-Biała

US Dąbrowa Górnicz

IUS Gliwice

IIUS Katowice

US Zawiercie

US Żywiec

II Śl. US Bielsko-Biała

9

IUS Bielsko-Biała

US Czechowice Dziedzice

IIUS Częstochowa

IUS Gliwice

IIUS Katowice

US Lubliniec

US Mikołów

US Mysłowice

US Zawiercie

1

US Sosnowiec

 

-

 

 7.

agend podatku dochodowego od osób prawnych

-

 

7

IIUS Częstochowa

US Dąbrowa Górnicza

IIUS Katowice

US Mikołów

US Piekary Śląskie

US Rybnik

US Sosnowiec

 

1

US Sosnowiec

-

 

 8

agend spraw karnych skarb-owych

3

IUS Katowice

US Tychy

US Wodzisław Śląski

 

4

US Dąbrowa Górnicza

US Jastrzębie Zdrój

US Piekary Śląskie

US Zawiercie

1

US Siemianowice Śląskie

-

9.

agend NIP

 

2

US Jaworzno

US Tarnowskie Góry

1

US Dąbrowa Górnicza

-

-

10

VZM-1_wnioski o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

13

US Cieszyn

IIUS Częstochowa

IIUS Gliwice

US Jastrzębie Zdrój

US Kłobuck

US Lubliniec

US Pszczyna

US Rybnik

US Tarnowskie Góry

US Tychy

US Wodzisław Śląski

US Zawiercie

US Żywiec

-

-

 

 

Razem:130  kontroli

 

38

45

47

-

 

 

 

 

 

 

Wytworzył: Małgorzata Bogacz

Zatwierdził: Elżbieta Kubik – Wicedyrektor Izby Skarbowej

Wprowadził: Katarzyna Błaszczyk