Katowice, 2006-07-12

 

 

 

Informacja publiczna o kontrolach zewnętrznych

przeprowadzonych w Izbie Skarbowej w Katowicach

w pierwszym półroczu 2006 roku

  

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a), ze szczególnym uwzględnieniem art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) przedkładam informację o kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w Izbie Skarbowej w Katowicach w pierwszym półroczu 2006r.

 

W okresie sprawozdawczym w Izbie Skarbowej w Katowicach nie przeprowadzono żadnych kontroli zewnętrznych.

 

 

Wytworzył: Katarzyna Błaszczyk

Zatwierdził: p.o. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Teresa Zejma

Wprowadził: Katarzyna Błaszczyk