Katowice, 2007.07.12

 

Informacja publiczna o kontrolach przeprowadzonych przez Wydział Nadzoru nad urzędami skarbowymi w I półroczu 2007 roku

 

 

             Wydział Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi przedkłada informację o kontrolach przeprowadzonych w urzędach skarbowych w I półroczu 2007r. zgodnie z ust. V Załącznika Nr 4 do Zarządzenia Nr 25/06 Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie funkcjonowania stron internetowych i Biuletynu Informacji Publicznej oraz wewnętrznego biuletynu informacyjnego (Intranetu), opracowanego na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit.a) ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

 

Cel kontroli: eliminowanie (na bieżąco) nieprawidłowości i uchybień występujących w działaniach urzędów skarbowych w zakresie zadań fiskalnych oraz w indywidualnych sprawach.

 

            Na podstawie upoważnień Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, wydanych w związku z art.5 ust.7 pkt1 ustawy z dnia 21 czerwca 1996r. o urzędach i izbach skarbowych (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 121, poz.1267 z późn. zm.) w I półroczu 2007r. zostało przeprowadzonych 94 kontroli w tym:

 

22   kontrole problemowe,

24   kontrole sprawdzające,

48   kontroli doraźnych.

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli stwierdzono w działaniach urzędów skarbowych województwa śląskiego występowanie uchybień i nieprawidłowości  między innymi w zakresie:

 

- podatków pośrednich – nieprawidłowości w podejmowaniu czynności mających na celu przeniesienie odpowiedzialności za zaległości na osoby trzecie,

 

- podatków bezpośrednich – niepełna realizacja zaleceń pokontrolnych, uchybienia występujące w indywidualnych sprawach, nieprawidłowe działanie urzędów skarbowych w zakresie kontrolowanych zagadnień problemowych,

 

- sprawy karne skarbowe – niepełna realizacja zaleceń pokontrolnych, uchybienia występujące w indywidualnych sprawach,

 

- egzekucji administracyjnej

 

    - niewystarczające stosowanie instrumentów prawnych w zakresie orzekania o odpowiedzialności wobec osób trzecich, pomimo istnienia ustawowych przesłanek,

    - przewlekłość i niska skuteczność prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

 

W wyniku przeprowadzonych w urzędach skarbowych woj. śląskiego kontroli ustalono ogólne zalecenia pokontrolne:

- całkowitą realizację zaleceń pokontrolnych,

- usunięcie nieprawidłowości i uchybień,

- przedstawienie w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego  sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych.

 

Zakres tematyczny i ilość przeprowadzonych kontroli przedstawia Zał. Nr 1

 

                                                                                                          W oryginale podpisał:

                                                                                                          Naczelnik Wydziału

                                                                                                          mgr Jolanta Łuczyńska

 

                                                                                                          Załącznik Nr 1

 

Ilość kontroli przeprowadzonych w urzędach skarbowych województwa śląskiego w trybie nadzoru nad urzędami skarbowymi w I półroczu 2007r.

 

L.p.

Kontrole przeprowadzone w zakresie:

problemowe

sprawdzające

doraźne

inne

 

 1.

agend podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność

-

7

US Będzin

IIUS Bielsko-Biała

US Chorzów

IIUS Katowice

US Piekary Śl

US Tychy

US Żywiec

-

-

 

 2.

agend podatku dochodowego od osób fizycznych nie prowadz. dział. gospodarczej

-

3

IIUS Bielsko-Biała

US Jaworzno

US Lubliniec

39

US Będzin

IUS Bielsko-Biała

IIUS Bielsko-Biała

US Bytom

US Cieszyn

US Chorzów

US Czechowice Dziedzice

IUS Cz-wa

2x IIUS Cz-wa

US Dąbrowa G

IUS Gliwice

IIUS Gliwice

US Jastrzębie Zdrój

US Jaworzno

IUS Katowice

IIUS Katowice

US Kłobuck

US Lubliniec

US Mikołów

US Mysłowice

US Myszków

US Piekary Śl.

US Pszczyna

US Racibórz

US Ruda Śl.

US Rybnik           

US Siemianowice Śląskie

2x US Sosnowiec

US Tarnowskie Góry

US Tychy

US Wodzisław Śląski

2 x US Zabrze

US Zawiercie

2 x US Żory

US Żywiec

-

3

 

.

agend egzekucji i majątkowej represji karnej

 

13

US Będzin

IUS Bielsko-Biała

IIUS Bielsko_Biała

US Cieszyn

IUS Cz-wa

US Dąbrowa G.

IIUS Katowice

US Mysłowice

US Myszków

US Ruda Śląska

US Siemianowice

US Tychy

US Żywiec

-

4

US Dąbrowa G.

US Lubliniec

US Sosnowiec

US Zabrze

-

 4.

agend podatków majątkowych

 

-

 

2

US Będzin

IUS Katowice

-

-

 6.

agend VAT

 

7

US Czechowice Dz.

IUS Katowice

IIUS Katowice

US Mikołów

US Piekary Śl

US Sosnowiec

US Zabrze

5

US Ruda Śl

US Rybnik

US Zabrze

IŚL.US Sosnowiec

II Śl.US Bielsko-Biała

3

US Lubliniec

US Rybnik

US Tarnowskie Góry

-

 

 7.

agend podatku dochodowego od osób prawnych

2

US Dąbrowa G.

IIUS Katowice

               2

IUS Gliwice

US Jaworzno

-

-

 

 8

agend spraw karnych skarb-owych

-

5

US Będzin

IUS Bielsko-Biała

US Czechowice Dz

IIUS Katowice

US Zabrze

2

IIUS Cz-wa

US Lubliniec

-

9.

agend NIP

 

-

-

-

-

 

Razem:94 kontrole

 

22

24

48

-

 

Wytworzył: Małgorzata Bogacz

Zatwierdził: Jolanta Łuczyńska

Wprowadził: Katarzyna Błaszczyk