Katowice, 2006.07.10

 

 

Informacja publiczna o kontrolach przeprowadzonych w urzędach skarbowych województwa śląskiego

w trybie nadzoru nad urzędami skarbowymi

w pierwszym półroczu 2006 roku

 

 

         Zgodnie z zarządzeniem Nr 10/04 (z późn.zm) Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 lutego 2004r. w sprawie prowadzenia i aktualizacji stron internetowych oraz Biuletynu Informacji Publicznej Izby Skarbowej w Katowicach i Urzędów Skarbowych woj. śląskiego Wydział Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi przedkłada informację o kontrolach przeprowadzonych w urzędach skarbowych w pierwszym półroczu 2006r.

 

         Nadrzędnym celem przeprowadzonych kontroli było podjęcie czynności zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości w realizowaniu zadań określonych w statucie urzędu skarbowego.

 

         Na podstawie upoważnień Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, wydanych w związku z art.5 ust.7 pkt1 ustawy z dnia 21 czerwca 1996r. o urzędach i izbach skarbowych (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 121, poz.1267 z późn. zm.) w pierwszym półroczu 2005r. zostało przeprowadzonych 172  kontrole w tym:

 

-          31 kontroli problemowych w ramach kontroli kompleksowych,

-          11 kontroli problemowych,

-          61 kontroli sprawdzających,

-          69 kontroli doraźnych.

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono występowanie uchybień i nieprawidłowości w działaniach urzędów skarbowych województwa śląskiego między innymi w zakresie:

 

-         podatków pośrednich (brak działań zmierzających do wyjaśniania,  uzupełniania i sprawdzenia nieprawidłowej deklaracji, szczególnie pod względem formalnym),

-         podatków bezpośrednich ( dokonywanie czynności sprawdzających prowadzenia kontroli podatkowej i postępowania podatkowego oraz terminowości i prawidłowości obsługi deklaracji podatkowych i innych dokumentów ),

-         egzekucji administracyjnej (skuteczność działań dotyczących prowadzonych postępowań egzekucyjnych, zabezpieczających, wykonania majątkowej represji karnej),

-         NIP (realizacja ustawowych obowiązków ewidencyjnych, aktualizacyjnych przez podatników), spraw karnych skarbowych, wydawania zaświadczeń, ochrony tajemnicy skarbowej i służbowej.

 

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach skierował 20 wystąpień pokontrolnych do Naczelników Urzędów Skarbowych, w których polecił:

 

-         usunięcie nieprawidłowości ustalonych w trakcie kontroli,

-         wobec osób winnych stwierdzonych nieprawidłowości wyciągnięcie konsekwencji służbowych,

-         Naczelnikom Urzędów Skarbowych przedstawienie w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych.

 

Ilość przeprowadzonych kontroli przedstawia Zał. Nr 1

 

 

W oryginale podpisał:

Wicedyrektor Izby Skarbowej

Elżbieta Kubik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

Ilość kontroli przeprowadzonych

w urzędach skarbowych województwa śląskiego

w trybie nadzoru nad urzędami skarbowymi

w pierwszym półroczu 2006r.

 

 

 

L.p.

Kontrole przeprowadzone w zakresie:

Problemowe

w ramach kontroli

kompleksowych

Problemowe

Sprawdzające

Doraźne

Inne

 1.

agend podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność

4

US  Jastrzębie

US Pszczyna

IIUS gliwice

Kłobuck

-

8

US Bytom

II US Gliwice

US Jaworzno

USLubliniec

US Siemianowice

US Sosnowiec

US Tychy

US Wodzisław

1

II US Katowice

-

 2.

agend podatku dochodowego od osób fizycznych nie prowadz. dział. gospodarczej

4

US Jastrzębie

US Pszczyna

USII Gliwice

US Kłobuck

-

13

US Będzin

US Cieszyn

US Chorzów

IUS Cz-wa

US Jastrzębie

IUS Katowice

US Mysłowice

US Piekary

US Racibórz

US Ruda Śl

US Siemianowice

US Sosnowiec

US Tychy

 

38

US Cieszyn

IIUS Katowice

US Kłobuck

US Będzin

I US Bielsko-B

IIUS Bielsko-B

US Bytom

US Cieszyn

US Chorzów

US CzechowiceDz.

IUS Cz-wa

IIUS Cz-wa

Dąbrowa G.

IUS Gliwice

II US Gliwice

US Jastrzębie

US Jaworzno

IUS Katowice

IIUS Katowice

US Kłobuck

US Lubliniec

US Mikołów

US Mysłowice

US Myszków

US Piekary Śl

US Pszczyna

US Racibórz

US Ruda Śl

US Rybnik

US Siemianowice

US Sosnowiec

US Tarnowskie Góry

US Tychy

US Wodzisław

US Zabrze

US Zawiercie

US Żory

US Żywiec

 

-

3.

agend egzekucji i majątkowej represji karnej

 

4

IIUS Gliwice

US Pszczyna

US Jastrzębie

US Kłobuck

6

IUS Bielsko-B

US Chorzów

US Mikołów

US Racibórz

2 x US Tarnowskie Góry

 

 

11

IUS Bielsko-B

IIUS Bielsko-B

US Bytom

US Chorzów

US Czechowice

IUS Cz-wa IUS Katowice

US Lubliniec

US Mikołów

US Siemianowice

US Żory

14

US Bedzin

US Bytom

2x IUS Cz-wa

IUS Katowice

2 xUS Lubliniec

US Myszków

US Piekary Śl

US RudaSl.

US Siemianowice

US Sosnowiec

US Tychy

US Żory

 

-

 4.

agend podatków majątkowych

 

3

IIUS Gliwice

US Jastrzębie

USKłobuck

-

6

IIUSBielsko

US Chorzów

IUS Cz-wa

IIUS Gliwice

US Ruda Śl

US Tychy

-

-

 5.

agend VAT

 

3

2 x US Kłobuck

US Pszczyna

4

IIUS Bielsko

IUS Cz-wa

IIUS Cz-wa

US Żory

4

US Chorzów

IUS Cz-wa

US Siemianowice

US Żywiec

7

IIUS Bielsko-B

2x IUS Cz-wa

US Dąbrowa G

US Mikołów

US Wodzisław

US Żywiec

-

 6.

agend podatku dochodowego od osób prawnych

4

US Jastrzębie

US Pszczyna

II US Gliwice

Kłobuck

-

13

US Będzin

IIUS Bielsko

US Bytom

US Cieszyn

US Chorzów

IUS Cz-wa

IIUS Gliwice

US Lubliniec

US Mysłowice

US Racibórz

US Rybnik

US Siemianowice

US Żory

-

-

 7.

agend spraw karnych skarb-owych

4

US Jastrzębie

US Pszczyna

IIUS Gliwice

Kłobuck

1

US Ruda Śl

4

US Chorzów

IIUS Gliwice

US Lubliniec

US Siemianowice

-

-

8.

agend NIP

 

3

IIUS Gliwice

US Kłobuck

US Pszczyna

-

2

US Mysłowice

US Piekary śl

7

IUS Cz-wa

US Będzin

IIUS Bielsko

US Bytom

IUS Katowice

US Mysłowice US Piekary

-

9.

kontrola podatkowa

 

2

US Kłobuck

US Tychy

-

-

-

-

10.

Współpraca z GIIF

 

-

-

-

2

IUS Katowice

US Siemianowice

-

 

Razem:

31

11

61

69

-

 

Ogółem: 172 kontrole

 

Kontrole kompleksowe prowadzone w: US Jastrzębie Zdrój, US Pszczyna, IIUS Gliwice, US Kłobuck.

 

 

 

Wytworzył: Małgorzata Bogacz

Zatwierdził: Wicedyrektor ds. nadzoru nad US i logistyki Elżbieta Kubik

Wprowadził: Katarzyna Błaszczyk