Katowice, 2006-01-11

 

 

 

Informacja publiczna

o kontrolach zewnętrznych

przeprowadzonych w Izbie Skarbowej w Katowicach

w drugim półroczu 2006 roku.

 

 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a), ze szczególnym uwzględnieniem art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) Izba Skarbowa w Katowicach informuje, że w drugim półroczu 2006r. została przeprowadzona jedna kontrola zewnętrzna.

 

·              zarządzający kontrolę

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

·              numer upoważnienia

Upoważnienie z dnia 29.06.2006r. nr 049948

·              zakres kontroli

Przedawnianie się zobowiązań podatkowych w latach 2004, 2005 i I półroczu 2006r.

·              data podjęcia i zakończenia czynności kontrolnych

03.07.2006r. – 13.11.2006r. z przerwami

·              data podpisania protokołu

22.11.2006r.

·              wykaz ujawnionych nieprawidłowości

nieprawidłowości w wydawaniu decyzji podatkowych, niejednolity sposób odpisywania należności niewymagalnych  w podległych urzędach skarbowych

·              zalecenia pokontrolne

wyeliminowanie uchybień w wydawanych decyzjach podatkowych, bieżące i jednolite odpisywanie należności niewymagalnych w podległych urzędach skarbowych

 

 

Wytworzył: Katarzyna Bytom

Zatwierdził: Elżbieta Kubik – Wicedyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Wprowadził: Katarzyna Błaszczyk