KW/0312- 7/06

                                                           

                                Informacja do Biuletynu Informacji Publicznej

 

w zakresie kontroli przeprowadzonych w Izbie Skarbowej w Katowicach

i nadzorowanych Urzędach Skarbowych przez pracowników komórki kontroli wewnętrznej Izby Skarbowej w Katowicach w I półroczu 2006r

 

           

W Izbie Skarbowej w Katowicach działa Samodzielny Oddział Kontroli Wewnętrznej, którego zadaniem jest przeprowadzanie w imieniu Dyrektora Izby Skarbowej kontroli w komórkach organizacyjnych Izby Skarbowej, a także w urzędach skarbowych woj. śląskiego.

Do zadań kontroli należy zapobieganie i ujawnianie naruszeń obowiązków służbowych, zapewnienie przestrzegania zasad etyki zawodowej, bezstronności i obiektywizmu działania pracowników zatrudnionych w jednostkach kierowanych i nadzorowanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

W I półroczu 2006r pracownicy Samodzielnego Oddziału Kontroli Wewnętrznej przeprowadzili 57 kontroli, wg wykazu stanowiącego zał. Nr 1.

Dokumentacja przebiegu kontroli zawiera informacje podlegające ustawowej ochronie, zgodnie z przepisami działu VII Tajemnica skarbowa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa, a także objęte regulacjami: ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

 

 

Załącznik nr 1

Wykaz kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2006r. przez pracowników Samodzielnego Oddziału KW

 

Lp.

Jednostka kontrolowana

Rodzaj kontroli, tematyka kontroli

Termin kontroli

Wydane zalecenia pokontrolne

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1.

Urząd Skarbowy w Pszczynie

Planowana:

-terminowość i rzetelność prowadzenia korespondencji z sądami rejonowymi w zakresie zbiegu egzekucji w 2005r.

12.01-13.01.

2006r.

14.03.2006r.

 

2.

Urząd Skarbowy w Bytomiu

Problemowa:

- przestrzeganie zasad wydatkowania środków publicznych ewidencjonowanych w § 4300

10.01-13.01.

2006r.

06.03.2006r.

 

3.

Urząd Skarbowy w Czechowicach-Dziedzicach

Planowana:

- terminowość i rzetelność prowadzenia korespondencji z sądami rejonowymi w zakresie zbiegu egzekucji w 2005r.

19.01-20.01.

2006r.

18.02.2006r.

 

4.

Urząd Skarbowy w Sosnowcu

Problemowa:

- przebieg postępowań kontrolnych, podatkowych i egzekucyjnych prowadzonych przez urząd w stosunku do podatnika i powiązanych z nim kapitałowo i osobowo podmiotów gospodarczych na przestrzeni lat 2004- 2005

18.01.31.01.,

15.03.31.03,

03.04.28.04.

08.05-30.06.

2006r.

sprawa w toku

 

5.

I Urząd Skarbowy

w Katowicach

Problemowa:

- przestrzeganie zasad wydatkowania środków publicznych – zakupy pozostałe - ewidencjonowanych w § 4300

24.01-27.01.

2006r.

nie zaszła potrzeba

 

6.

Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej

Planowana:

- terminowość i rzetelność prowadzenia korespondencji z sądami rejonowymi w zakresie zbiegu egzekucji w 2005r.

02.02-03.02.

2006r.

nie zaszła potrzeba

 

7.

I Urząd Skarbowy w Katowicach

Planowana:

- przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej w zakresie wydatkowania środków publicznych w 2005r. (art. 46 ustawy o finansach publicznych)

01.02-08.02.

2006r.

06.03.2006r.

 

8.

II Urząd Skarbowy w Katowicach

Planowana:

- przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej w zakresie wydatkowania środków publicznych w 2005r. (art. 46 ustawy o finansach publicznych)

 

10.02-14.02, 15.02.2006r.

nie zaszła potrzeba

 

9.

Urząd Skarbowy w Czechowicach-Dziedzicach

 

 

Planowana:

- przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej w zakresie wydatkowania środków publicznych w 2005r. (art. 46 ustawy o finansach publicznych)

 

07.02-10.02.

2006r.

29.03.2006r.

 

10.

 Urząd Skarbowy w Żywcu

Planowana:

- przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej w zakresie wydatkowania środków publicznych w 2005r. (art. 46 ustawy o finansach publicznych)

 

13.02-22.02

2006r.

06.06.2006r.

 

11.

II Urząd Skarbowy w Katowicach 

Problemowa:

- przestrzeganie zasad wydatkowania środków publicznych ewidencjonowanych w § 4300

10.02-15.02.

2006r.

nie zaszła potrzeba

 

12.

Izba Skarbowa w Katowicach

 

 

Problemowa:

-terminowość i prawidłowość przeprowadzonego postępowania odwoławczego od decyzji wydanej przez organ I instancji

16.02-24.02.

2006r.

14.03.2006r.

 

13.

I Urząd Skarbowy w Katowicach

Problemowa:

- przestrzeganie zasad wydatkowania środków publicznych

01.02-08.02

2006

nie zaszła potrzeba

 

14

I Urząd Skarbowy w Częstochowie

Problemowa:

-prawidłowość prowadzonego postępowania podatkowego w stosunku do podatnika

16.02 i28.02.

01.03-03.03

2006r.

nie zaszła potrzeba.

 

15.

Urząd Skarbowy w Siemianowicach

 Planowana:

- terminowość i rzetelność prowadzenia korespondencji z sądami rejonowymi w zakresie zbiegu egzekucji w 2005r.

23.02-24.02.

2006r.

nie zaszła potrzeba

 

16.

Urząd Skarbowy w Żorach

Doraźna:

-przestrzeganie przez pracownika zasad etyki zawodowej

23.02.2006r.

nie zaszła potrzeba

zarzuty nie potwierdziły się

17.

Urząd Skarbowy w Chorzowie

Doraźna:

- stosowanie mobbingu wobec pracownika

28.02-03.03.

2006r.

nie zaszła potrzeba

zarzuty nie potwierdziły się

18.

I Urząd Skarbowy w Gliwicach 

Problemowa:

- przebieg postępowania kontrolnego, podatkowego egzekucyjnego i karnego skarbowego prowadzonego w stosunku do podmiotów gospodarczych,

- przestrzeganie przez pracownika zasad etyki zawodowej

01.03-03.03.

2006r.

sprawa w toku

 

19.

Urząd Skarbowy

w Pszczynie

Planowana:

- kontrola kompleksowa rachunkowości budżetowej lata 2002-2005

03.03.,07.03-10.03, 14.03,.16.0317.03,21.03-23.03.2006r.

nie zaszła potrzeba

 

20..

I Urząd Skarbowy w Częstochowie

Problemowa:

- prawidłowość prowadzonego postępowania kontrolnego i podatkowego w stosunku do podatnika

06.03.2006r.

27.04.2006r.

 

21.

Izba Skarbowa w Katowicach

 

Doraźna:

- naruszenie przez pracownika zasad etyki zawodowej

06.03-09.03.

2006r

.

22.03.2006r.

ukaranie pracownika

22.

Urząd Skarbowy w Sosnowcu

Doraźna:

- system oceniania i awansowania pracowników

 14.03.i 05.04.2006r.

sprawa w toku

 

23.

Urząd Skarbowy w Bytomiu

Planowana:

- przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej w zakresie wydatkowania środków publicznych w 2005r.

22.03-24.03.

2006r

nie zaszła potrzeba

 

24.

Urząd Skarbowy w Sosnowcu

Problemowa:

- przebieg czynności i postępowań prowadzonych w stosunku do podatnika

31.03-21.04.

08.05-30.06

2006r.

sprawa w toku

 

25.

Urząd Skarbowy w Sosnowcu

Problemowa:

- przebieg postępowania podatkowego prowadzonego w stosunku do podatnika

31.0.-28.04.

08.05-30.06

2006r.

sprawa w toku.

 

26.

Urząd Skarbowy w Sosnowcu

Problemowa:

- przebieg postępowania w zakresie restrukturyzacji zaległości podatkowych podmiotu gospodarczego

31.03-28.04.

2006r

nie zaszła potrzeba

 

27.

Urząd Skarbowy w Sosnowcu

Problemowa:

- przebieg postępowania podatkowego podatku VAT prowadzonego wobec podatnika

31.03-28.04.

08.05-30.06

2006r

sprawa w toku

 

28.

Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej

Problemowa:

- przebieg postępowania kontrolnego i karnego skarbowego prowadzonego w stosunku do podatnika

 

30.03.-31.03

2006r.

nie zaszła potrzeba

 

29.

Urząd Skarbowy w Jastrzębiu Zdroju

Planowana:

- kontrola kompleksowa rachunkowości budżetowej lata 2002 - 2005

28.-31.03,

04-07,11-13,

18-19.04.2006

28.04.2006r.

 

30.

 I Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

Problemowa:

- prawidłowość postępowania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł

10.04.2006r.

nie zaszła potrzeba

 

31.

I Urząd Skarbowy w Częstochowie

Problemowa:

- prawidłowość prowadzonego postępowania podatkowego prowadzonego w stosunku do podatnika

11.04.-12.04

2006r.

27.04.2006r.

 

32.

Urząd Skarbowy w Mikołowie

Planowana:

- przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej w zakresie wydatkowania środków publicznych

19.04.-21.04

i25.04.2006r.

nie zaszła potrzeba

 

 

 

33.

I Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

Planowana:

- przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej w zakresie wydatkowania środków publicznych

25.04.-27.04

2006r.

nie zaszła potrzeba

 

 

 

34.

II Urząd Skarbowy

w Bielsku-Białej

Planowana:

- przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej w zakresie wydatkowania środków publicznych

04.05-06.05

2006r.

24.05.2006r.

 

35.

II Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

Planowana:

- przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej w zakresie wydatkowania środków publicznych

10.05-12.05

2006r.

nie zaszła potrzeba

 

36.

II Urząd Skarbowy w Gliwicach

Planowana:

- kontrola kompleksowa w zakresie rachunkowości budżetowej lata 2003-2005

17-28.04,

04,05,09-11,19.05.

2006

nie zaszła potrzeba

 

37.

Urząd Skarbowy w Chorzowie

Planowana:

- przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej w zakresie wydatkowania środków publicznych

24-25,30.05.

2006r.

nie zaszła potrzeba

 

38.

Urząd Skarbowy w Cieszynie

Planowana:

- sposób załatwiania skarg i wniosków podatników w 2005r.

08.05-09.05.

2006r.

nie zaszła potrzeba

 

39.

II Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

Planowana:

- sposób załatwiania skarg i wniosków podatników w 2005r.

18.05.2006r.

nie zaszła potrzeba

 

40.

US w Żorach

Planowana:

- sposób załatwiania skarg i wniosków podatników w 2005r.

19.05.2006r.

nie zaszła potrzeba

 

41.

Urząd Skarbowy w Jaworznie

Planowana:

- przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej w zakresie wydatkowania środków publicznych

16.05-18.05.

2006r.

06.06.2006r.

 

42.

I Urząd Skarbowy w Częstochowie

Planowana:

- przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej w zakresie wydatkowania środków publicznych

23,25,30.05.

2006r.

sprawa w toku

 

43.

II Urząd Skarbowy w Częstochowie

Planowana:

- przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej w zakresie wydatkowania środków publicznych

27-29.06.

2006r.

sprawa w toku

 

44.

Urząd Skarbowy w Piekarach Śląskich

Planowana:

- sposób załatwiania skarg i wniosków podatników w 2005r.

17.05.2006r.

nie zaszła potrzeba

 

45.

Izba Skarbowa w Katowicach

Doraźna:

- naruszenie przez pracownika zasad etyki zawodowej

22.05,29.05-02.06.2006r.

nie zaszła potrzeba

 

46.

Urząd Skarbowy w Raciborzu

Planowana:

- sposób załatwiania skarg i wniosków podatników w 2005r.

25.05.2006r.

nie zaszła potrzeba

 

47.

Urząd Skarbowy w Raciborzu

Doraźna:

- naruszenie przez pracownika zasad etyki zawodowej

25.05.2006r.

22.06.2006r.

zarzuty nie potwierdziły się

48.

Urząd Skarbowy w Siemianowicach Śl.

Planowana:

- przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej w zakresie wydatkowania środków publicznych

01,02,06.06.07.06.

2006r.

sprawa w toku

 

49.

Urząd Skarbowy w Zabrzu

Planowana:

- przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej w zakresie wydatkowania środków publicznych

27-30.06

2006

sprawa w toku

 

50.

Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej

Planowana:

- przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej w zakresie wydatkowania środków publicznych

08,09,13,14.06.2006r.

sprawa w toku

 

51.

Urząd Skarbowy w Myszkowie

Planowana:

- kontrola kompleksowa rachunkowości budżetowej lata 2003-2005

01,02,06,07-09,20-23.06.

2006r.

sprawa w toku

 

52.

II Urząd Skarbowy w Gliwicach

Planowana:

- sposób załatwiania skarg i wniosków podatników w 2005r.

02.06.2006r.

nie zaszła potrzeba

 

53.

I Urząd Skarbowy w Katowicach

Problemowa:

- przewlekłość postępowania podatkowego prowadzonego w stosunku do podatnika

05.06.2006r.

nie zaszła potrzeba

 

54.

Urząd Skarbowy w Pszczynie

Doraźna:

- przestrzeganie przez pracownika zasad etyki zawodowej

07.06-09.06.

2006r.

sprawa w toku

 

55.

Urząd Skarbowy w Lublińcu

Problemowa:

- przebieg postępowania kontrolnego i podatkowego prowadzonego w stosunku do podatnika

08.06.2006r.

przekazano do dalszego załatwienia

 

56.

Urząd Skarbowy w Chorzowie

Problemowa:

- przebieg postępowania kontrolnego prowadzonego w stosunku do podatnika

09.06.2006r.

sprawa w toku

 

57.

I Urząd Skarbowy w Katowicach

Problemowa:

- przebieg postępowania podatkowego prowadzonego kontrolnego stosunku do podatnika

08.06.2006r.

sprawa w toku

 

 

 

Wytworzył: Izabela Ładoń

Zatwierdził: p.o. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Teresa Zejma

Wprowadził: Katarzyna Błaszczyk