Katowice, 2005-07-12

 

 

Informacja publiczna

o kontrolach zewnętrznych

przeprowadzonych w Izbie Skarbowej w Katowicach

w pierwszym półroczu 2005 roku.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a), ze szczególnym uwzględnieniem art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) przedkładam informację o kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w Izbie Skarbowej w Katowicach  w pierwszym półroczu 2005 r.

W okresie sprawozdawczym w Izbie Skarbowej w Katowicach przeprowadzono jedną kontrolę zewnętrzną. Przedstawiciel Archiwum Państwowego w Katowicach przeprowadził w dniu 9 marca 2005 r. kontrolę archiwum zakładowego Izby Skarbowej w Katowicach. Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień w pracy archiwum zakładowego. Polecono kontynuować prace związane z porządkowaniem dokumentacji kategorii A wytworzonej przez poprzedników Izby Skarbowej w Katowicach.

Zakres tematyczny oraz zarządzającego kontrolę przedstawia załącznik  nr 1 – Kontrole zewnętrzne w Izbie Skarbowej w Katowicach.

 

  

 

 

                                                                           Załącznik nr 1

 

KONTROLE ZEWNĘTRZNE

W IZBIE SKARBOWEJ W KATOWICACH

 

 

Lp.

Zarządzający

kontrolę

Numer upoważnienia

Zakres kontroli

Data:

podjęcia czynności kontrolnych

zakończenia podpisaniem protokołu

1.

Archiwum Państwowe w Katowicach

II-407-9/2005

praca archiwum zakładowego – stosowanie przepisów kancelaryjno-archiwalnych, stan uporządkowania zbioru dokumentacji, prowadzone ewidencje, warunki pracy.

9.03.2005

11.04.2005


wytworzył : Aleksandra Grygierczyk
zatwierdził ; Wicedyrektor ds. nadzoru nad US i logistyki Elżbieta Kubik
wprowadził : Aleksandra Grygierczyk