Katowice, 2006-01-13

 

Informacja publiczna o kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w Izbie Skarbowej w Katowicach

w drugim półroczu 2005 roku.

  

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a), ze szczególnym uwzględnieniem art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) przedkładam informację
o kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w Izbie Skarbowej
w Katowicach w drugim półroczu 2005 r.

W okresie sprawozdawczym w Izbie Skarbowej w Katowicach przeprowadzono dwie kontrole zewnętrzne:

 

1. Inspektor pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach przeprowadził w dniu 20 września 2005 r. w Izbie Skarbowej w Katowicach kontrolę problemową, która dotyczyła zagadnień związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych i dokonana została
w związku z wnioskiem pracodawcy dot. odbioru stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że pomieszczenia i stanowiska pracy oraz ogólne wymogi przepisów prawa pracy  odpowiadają obowiązującym przepisom i uwzględniają specyfikę i kryteria dla zakładów zatrudniających osoby niepełnosprawne.

 

2. Inspektor pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach przeprowadził w dniach 6, 13 października 2005 r.
w Ośrodku Zamiejscowym w Częstochowie Izby Skarbowej w Katowicach  kontrolę, której przedmiotem było sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów prawa pracy dot. zatrudniania osób niepełnosprawnych. Kontrola została przeprowadzona na wniosek pracodawcy Dyrektora Izby Skarbowej
w Katowicach w związku z utworzeniem stanowiska dla osoby niepełnosprawnej. Wydano pozytywną opinię o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb zatrudnionej na nim osoby niepełnosprawnej.

 

Zakres tematyczny oraz zarządzającego kontrolę przedstawia załącznik  nr 1 – Kontrole zewnętrzne w Izbie Skarbowej w Katowicach.

  

                                                                           Załącznik nr 1

 

KONTROLE ZEWNĘTRZNE

W IZBIE SKARBOWEJ W KATOWICACH

Lp.

Zarządzający

kontrolę

Numer rej.

Zakres kontroli

Data:

podjęcia czynności kontrolnych

zakończenia podpisaniem protokołu

1.

Okręgowy Inspektorat Pracy

w Katowicach

04122/K070/Pt/

2005

Kontrola problemowa  zagadnienia dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych w Izbie Skarbowej w Katowicach.

20.09.2005

20.09.2005

2.

Okręgowy Inspektorat Pracy

w Katowicach

04176/K091/Pt/

2005

Sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów prawa pracy dot. zatrudniania osób niepełnosprawnych w Izbie Skarbowej w Katowicach Ośrodku Zamiejscowym 
w Częstochowie.

6.10.2005

13.10.2005

 

Wytworzył: Aleksandra Grygierczyk

Zatwierdził: Wicedyrektor ds. nadzoru nad US i logistyki Elżbieta Kubik

Wprowadził: Aleksandra Grygierczyk