KW/0312-1/06

                                                           

Informacja do Biuletynu Informacji Publicznej

 

w zakresie kontroli przeprowadzonych w Izbie Skarbowej w Katowicach

i nadzorowanych Urzędach Skarbowych przez pracowników komórki kontroli wewnętrznej Izby Skarbowej w Katowicach w II półroczu 2005 r.

 

           

W Izbie Skarbowej w Katowicach działa samodzielny oddział kontroli wewnętrznej, którego zadaniem jest przeprowadzanie w imieniu Dyrektora Izby Skarbowej kontroli w Izbie Skarbowej oraz nadzorowanych przez niego Urzędach Skarbowych woj. śląskiego.

            Do zadań kontroli należy zapobieganie i ujawnianie naruszeń obowiązków służbowych, zapewnienie przestrzegania zasad etyki zawodowej, bezstronności
i obiektywizmu działania pracowników zatrudnionych w jednostkach kierowanych
i nadzorowanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Pracownicy Samodzielnego Oddziału Kontroli Wewnętrznej przeprowadzili
w II półroczu 2005 r. 31 kontroli, wg wykazu stanowiącego zał. Nr 1 – Wykaz kontroli przeprowadzonych w II półroczu 2005 r. przez pracowników KW.

Dokumentacja przebiegu kontroli zawiera informacje podlegające ustawowej ochronie, zgodnie z przepisami działu VII Tajemnica skarbowa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, a także objęte regulacjami: ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

Załącznik nr 1

Wykaz kontroli przeprowadzonych w II półroczu 2005 r. przez pracowników KW.

 

Lp.

Jednostka kontrolowana

Rodzaj kontroli, tematyka kontroli

Termin kontroli

Wydane zalecenia pokontrolne

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1.

Urząd Skarbowy w Rybniku

Problemowa:

-przebieg postępowania kontrolnego, podatkowego, egzekucyjnego i karnego skarbowego prowadzonego
w stosunku do podatnika 

04.07-08.07.,

13.07.2005 r.

 

26.08.2005 r.

 

2.

Ośrodek Zamiejscowy
w Bielsku –Białej Izby Skarbowej
w Katowicach

Doraźna :

- fałszowanie dokumentów
i mataczenie prowadzonego postępowania w stosunku do podatnika

04.07.-08.07.2005 r.

nie zaszła potrzeba

zarzuty nie potwierdziły się

3.

Urząd Skarbowy w Sosnowcu

Doraźna:

-monitorowanie obiektu

07.07.-08.07.2005 r.

26.08.2005 r.

zarzuty nie potwierdziły się

4.

Izba Skarbowa

w Katowicach

Doraźna :

- stosowanie mobbingu wobec pracownika 

08.07.2005r.

nie zaszła potrzeba

zarzuty nie potwierdziły się

5.

ROKK przy Izbie Skarbowej
w Katowicach
z siedzibą
w Będzinie

Planowana:

-zgodność  z prawem porozumienia w sprawie prac porządkowo-czystościowych

25.07.-29.07.2005 r.

nie zaszła potrzeba

 

6.

I Urząd Skarbowy w Częstochowie oraz Ośrodek Zamiejscowy
w Częstochowie Izby Skarbowej
w Katowicach

Problemowa :

- przebieg postępowania kontrolnego, podatkowego, egzekucyjnego
i odwoławczego prowadzonego w stosunku do podatnika

26.07- 12.08.2005 r.

27.11.2005 r.

 

7.

Urząd Skarbowy w Zabrzu

Doraźna :

- przestrzeganie przez pracownika zasad etyki zawodowej

26.07.-28.07.2005 r.

nie zaszła potrzeba

zarzuty nie potwierdziły się

8.

Urząd Skarbowy w Rybniku

Doraźna:

-stosowanie mobbingu wobec pracownika

29.07.2005 r.
i 17.08.2005 r.

nie zaszła potrzeba

zarzuty nie potwierdziły się

9.

I Urząd Skarbowy w Katowicach

 

 

Problemowa:

- poświadczenie nieprawdy
w dokumentach urzędowych 

 

09.08.2005 r.

nie zaszła potrzeba

zarzuty nie potwierdziły się

10.

II Urząd Skarbowy w Częstochowie

Doraźna:

-naruszenie przez pracownika  obowiązków członka korpusu służby cywilnej

19.08.,22.08.-23.08.2005 r.

18.10.2005 r.

skierowanie wniosku do Rzecznika Dyscyplinarnego

11.

Urząd Skarbowy w Mysłowicach

Doraźna:

-zatrudnienie na stanowisku  osoby „niekompetentnej” oraz faworyzowanie pracownika

20.10.2005 r.

nie zaszła potrzeba

zarzuty nie potwierdziły się

12.

II Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

Doraźna:

-przestrzeganie przez pracownika zasad etyki zawodowej

 

13.09.2005 r

oraz

07.10.-11.10.2005 r.

nie zaszła potrzeba

zarzuty nie potwierdziły się

13.

Urząd Skarbowy w Będzinie

Doraźna:

- naruszenie przez pracownika obowiązków służbowych

29.09.2005 r.

13.10.2005 r.

 

14.

Urząd Skarbowy w Sosnowcu

Doraźna:

- naruszenie przez pracownika  obowiązków służbowych

29.09.2005 r.

13.10.2005 r.

 

15.

Urząd Skarbowy w Jaworznie

Planowana:

-rekontrola zakresie organizacji i działania archiwum zakładowego

28.09.2005 r.

17.10.2005 r.

 

16.

Urząd Skarbowy w Raciborzu

Problemowa:

-przebieg postępowania kontrolnego, podatkowego
i egzekucyjnego prowadzonego w stosunku do podatników 

07.10.,10.10.-11.10 i 13.10.-14.10.2005 r.

nie zaszła potrzeba

zarzuty nie potwierdziły się

17.

Ośrodek Zamiejscowy
w Częstochowie Izby Skarbowej
w Katowicach

Doraźna:

- naruszenie przez pracownika obowiązku wynikającego
z ustawy służbie cywilnej

13.10.2005 r.

31.10.2005 r.

skierowanie wniosku do Rzecznika Dyscyplinarnego

18.

II Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej 

Doraźna:

-naruszenie przez pracownika obowiązków służbowych 

24.10-25.10.2005 r.

nie zaszła potrzeba

zarzuty nie potwierdziły się

19.

I Urząd Skarbowy w Katowicach

Problemowa:

-niezałatwienie sprawy podatnika w terminie 

24.10.2005 r.

nie zaszła potrzeba

zarzuty nie potwierdziły się

20.

Urząd Skarbowy w Będzinie

Problemowa ;

- terminowość i rzetelność prowadzenia korespondencji
z sądami rejonowymi
w zakresie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej

25.10-28.10.2005r.

21.11.2005 r.

 

21.

Urząd Skarbowy w Sosnowcu

Problemowa :

-prawidłowość funkcjonowania i obsługi konta sum depozytowych

02.11.-04.11.,22.11.-30.11.2005 r.

04.01.2006 r.

 

22.

Urząd Skarbowy w Zawierciu

Problemowa:

- prawidłowość funkcjonowania i obsługi konta sum depozytowych

08.11.-10.11.2005 r.

04.01.2006 r.

 

23.

Urząd Skarbowy w Sosnowcu

Doraźna:

- naruszenie przez pracowników zasad etyki zawodowej

29.11.2005r.

Sprawa
w toku

 

24.

Urząd Skarbowy w Tychach

Planowana:

-terminowość i rzetelność prowadzenia korespondencji
z sądami rejonowymi
w zakresie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej

01.12.-05.12.2005r.

30.12.2005r.

 

25.

Urząd Skarbowy w Jaworznie

Planowana:

- terminowość i rzetelność prowadzenia korespondencji
z sądami rejonowymi
w zakresie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej

01.12.-05.12.2005 r.

06.01.2006 r.

 

26.

Urząd Skarbowy w Myszkowie

Planowana:

- terminowość i rzetelność prowadzenia korespondencji
z sądami rejonowymi
w zakresie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej

06.12-09.12.2005 r.

sprawa
w toku

 

27.

Urząd Skarbowy w Chorzowie

Doraźna:

- naruszenie przez pracownika  zasad etyki zawodowej

16.11.2005 r.

sprawa
w toku

 

28.

Urząd Skarbowy w Żorach 

Planowana:

- terminowość i rzetelność prowadzenia korespondencji
z sądami rejonowymi
w zakresie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej

13.12.-14.12.2005 r.

sprawa
w toku

 

29.

Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej

Planowana:

- terminowość i rzetelność prowadzenia korespondencji
z sądami rejonowymi
w zakresie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej

14.12.-16.12.2005 r.

sprawa
w toku

 

30.

Urząd Skarbowy w Chorzowie

Planowana:

- terminowość i rzetelność prowadzenia korespondencji
z sądami rejonowymi
w zakresie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej

 

 

15.12.-16.12.2005 r.

sprawa
w toku

 

31.

Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej

Problemowa:

-prawidłowość prowadzonego postępowania podatkowego
w stosunku do podatnika

12.12.-15.12.2005 r.

nie zaszła potrzeba

 

 

 

Wytworzył: kierownik samodzielnego oddziału kontroli wewnętrznej Anna Szwengruben,   Izabela Ładoń

Zatwierdził: Dyrektor Izby Skarbowej Henryk Świniarski

Wprowadził: Aleksandra Grygierczyk