Katowice, 2007-07-09

 

 

 

Informacja publiczna o kontrolach zewnętrznych

przeprowadzonych w Izbie Skarbowej w Katowicach

w pierwszym półroczu 2007 roku

  

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a), ze szczególnym uwzględnieniem art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach informuje, że w I półroczu 2007 r. rozpoczęto jedną kontrolę zewnętrzną:

 

1. Zarządzający kontrolę:

   Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów

2. Numer upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów

   upoważnienie nr 16/1/2007 z dnia 06 marca 2007 r.

3. Data rozpoczęcia kontroli resortowej:

   13 marca 2007 r.

4. Zakres kontroli resortowej:

wydatki z tytułu najmu i zakupu nieruchomości oraz udzielonych zamówień   publicznych w latach 2005-2006.

 

Na dzień 30 czerwca 2007 r. kontrola w toku.

 

Wytworzyła:  Elżbieta Grzybowska

Zatwierdził: p.o. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Teresa Zejma

Wprowadził: Katarzyna Błaszczyk