Informacja Publiczna o przeprowadzonych kontrolach w Drugim Śląskim Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej w pierwszym półroczu 2008 roku przez instytucje zewnętrzne oraz komórki organizacyjne Izby Skarbowej w Katowicach.

 

Zgodnie z art. 6 pkt 4 lit.a), ze szczególnym uwzględnieniem art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z pózn. zm.) Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej przedkłada informacje o przeprowadzonych kontrolach w Urzędzie w pierwszym półroczu 2008r.

 

1.      W dniach 1-13.02.2008r. przez Państwową Inspekcję Pracy przeprowadzona została kontrola w zakresie prawa pracy

2.      W dniu 22.02.2008r. przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kontrola dot. skargi w zakresie podatku VAT

3.      W dniu 26.03.2008r. przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kontrola doraźna dot. skargi

4.      W dniach 21-22.04.2008r. przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kontrola sprawdzająca w zakresie wykonania zaleceń dot. podatków majątkowych

5.      W dniach 7-21.04.2008r. przez Państwową Inspekcję Pracy przeprowadzona została kontrola w zakresie prawnej ochrony pracy

6.      W dniach 5-11.06.2008r. przez Archiwum Państwowe w Katowicach przeprowadzona została kontrola w zakresie funkcjonowania archiwum zakładowego

7.      W dniach 18-25.06.2008r. przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kontrola w zakresie szkolenia i rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej

 

Sporządził: Piotr Osior

Zatwierdził: Z-ca Naczelnika Jacek Binias

Wprowadził: Piotr Osior