Informacja Publiczna o przeprowadzonych kontrolach w Drugim Śląskim Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej w pierwszym półroczu 2005 roku przez Wydział Nadzoru Izby Skarbowej w Katowicach oraz inne jednostki kontrolujące

 

  1. W dniu 10.02.2005r. przez Izbę Skarbową w Katowicach została przeprowadzona kontrola doraźna w zakresie podatku dochodowego (udziały gmin).

  2. W dniu 10.02.2005 przez Izbę Skarbową w Katowicach została przeprowadzona kontrola doraźna w zakresie podatku dochodowego (współpraca z GIIF).

  3. W dniu 28.02.2005r. przez Izbę Skarbową w Katowicach została przeprowadzona kontrola doraźna w zakresie rachunkowości budżetowej.

  4. W dniu 11.04.2005r. przez Izbę Skarbową w Katowicach została przeprowadzona kontrola doraźna w zakresie tworzenia i funkcjonowania archiwum sprawozdań z hurtowni danych WHTAX.

  5. W dniach 20.04.2005r. - 21.04.2005r. przez Izbę Skarbową w Katowicach została przeprowadzona kontrola w zakresie współpracy z Prokuraturą.

  6. W dniu 30.06.2005 przez Archiwum Państwowe w Bielsku-Białej została przeprowadzona kontrola ogólna w zakresie funkcjonowania Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej oraz archiwum US.

 

Wytworzył: Piotr Osior

Zatwierdził: Z-ca Naczelnika II ŚUS Bielsko-Biała Dorota Szczyrbowska

Wprowadził: Piotr Osior