Informacja Publiczna o przeprowadzonych kontrolach w Drugim Śląskim Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej w drugim półroczu 2005 roku przez Wydział Nadzoru Izby Skarbowej w Katowicach oraz inne jednostki kontrolujące

 

1.     W dniu 5.08.2005r. przez Izbę Skarbową w Katowicach rozpoczęto kontrolę kompleksową

2.     W dniach 5.08-20.10.2005r. przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kontrola kompleksowa Działu Egzekucji

3.     W dniu 9.09.2005r. przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kontrola doraźna w zakresie użytkowania programów do typowania

      podmiotów

4.     W dniu 15.09.2005r. przez Izbę Skarbową w Katowicach koordynowano kontrolę kompleksową oraz podsystemu Kontroli Podatkowej

5.     W dniu 20.09.2005r. przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kontrola kompleksowa dot. podatku dochodowego od osób prawnych

6.     W dniach 21.09-22.09.2005r. przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kontrola kompleksowa dot. ochrony informacji niejawnych,   

      ochrony mienia oraz przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

7.      W dniu 22.09.2005r. przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kontrola kompleksowa dot. podatku VAT, która została przerwana z

       powodu kontroli z NIK

8.       W dniach 23.09-26.10.2005r. przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kontrola kompleksowa w zakresie podatku od czynności

       cywilno-prawnych

9.        W dniu 23.09.2005r. przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kontrola kompleksowa w zakresie podatku dochodowego od osób

        fizycznych

10.    W dniu 26.09.2005r. przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kompleksowa kontrola dot. spraw karno-skarbowych

11.    W dniu 29.09.2005r. przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kompleksowa kontrola dot. ewidencji i identyfikacji podatników

12.    W dniach 4.10-29.11.2005r. przez NIK przeprowadzona została kontrola dot. realizacji przez US dochodów budżetu państwa z podatku VAT

        w roku 2004 i I półroczu 2005r.

13.    W dniach 19-21.10.2005r. przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kontrola kompleksowa w zakresie podatku dochodowego od

       osób  prawnych

14.    W dniu 21.10.2005r. przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kontrola kompleksowa dot. rachunkowości podatkowej oraz kontrola

       doraźna w zakresie zaświadczeń

15.    W dniach 21-27.10.2005r. przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kontrola dot. spraw kadrowych

16.    W dniach 21-31.10.2005r. przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kontrola dot. spraw organizacyjno-administracyjnych

17.    W dniu 25.10.2005r. przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kontrola kompleksowa dot. informatyki

18.    W dniu 26.10.2005r. przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kontrola kompleksowa dot. pomocy publicznej

19.    W dniach 27-28.10.2005r. przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kontrola kompleksowa dot. podatku PCC

20.    W dniu 8.11.2005r. przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kontrola obsługi prawnej

21.    W dniach 9-10.11.2005r. przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kontrola przestrzegania procedur wydatkowania środków

        publicznych w 2004r.

22.     W dniu 15.11.2005r. przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kontrola kompleksowa rachunkowości budżetowej

23.     W dniu 15.11.2005r. przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kontrola zamówień publicznych

24.     W dniach 16.11-7.12.2005r. przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kontrola zespołu ds. likwidacji zaległości

25.     W dniu 29.11.2005r. przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kontrola dot. postępowań kwalifikacyjnych

26.     W dniach 2-12.12.2005r. przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kontrola kompleksowa dot. kontroli podatkowej

   

Wytworzył:      Piotr Osior

Zatwierdził:      Z-ca Naczelnika Jacek Binias

Wprowadził:    Piotr Osior