Informacja Publiczna o przeprowadzonych kontrolach w Drugim Śląskim Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej w drugim półroczu 2006 roku przez Wydział Nadzoru Izby Skarbowej w Katowicach oraz inne jednostki kontrolujące

 

  1. W dniu 18.07.2006r. przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kontrola w zakresie sposobu załatwiania spraw i wniosków podatników w 2005r.
  2. W dniu 18.07.2006r. przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kontrola w zakresie organizacji pracy w US.
  3. W dniu 31.10.2006r. przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kontrola Zespołu ds. Likwidacji Zaległości Podatkowych.
  4. W dniach 8-9.11.2006r. przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kontrola w zakresie tworzenia i funkcjonowania oraz procedur dot. archiwum sprawozdań z hurtowni danych WHTAX.
  5. W dniach 13-20.11.2006r. przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kontrola sprawdzająca w zakresie Podatku Dochodowego od Osób Prawnych.
  6. W dniu 21.11.2006r. przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kontrola prawidłowości odpisów z tytułu umorzeń.

 

Wytworzył:     Piotr Osior

Zatwierdził:    Z-ca Naczelnika Jacek Binias

Wprowadził:   Piotr Osior