Informacja Publiczna o przeprowadzonych kontrolach w Drugim Śląskim Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej w pierwszym półroczu 2007 roku przez instytucje zewnętrzne oraz komórki organizacyjne Izby Skarbowej w Katowicach.

 

Zgodnie z art. 6 pkt 4 lit.a), ze szczególnym uwzględnieniem art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z pózn. zm.) Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej przedkłada informacje o przeprowadzonych kontrolach w Urzędzie w pierwszym półroczu 2007r.

1. W dniu 1.02.2007r. przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kontrola w zakresie realizacji procedury wynikającej z art. 66 Ordynacji podatkowej.

2. W dniu 27.04.2007r. przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kontrola doraźna w zakresie informatyki.

3. W dniach 30.05.2007-5.06.2007r. przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kontrola sprawdzająca w zakresie podatku VAT.

4. W dniach 22.06.2007-25.06.2007r. przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kontrola spraw karnych-skarbowych.

 

Sporządził: Piotr Osior

Zatwierdził: Z-ca Naczelnika Jacek Binias

Wprowadził: Piotr Osior