Informacja Publiczna o przeprowadzonych kontrolach w Drugim Śląskim Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej w drugim półroczu 2007 roku przez instytucje zewnętrzne oraz komórki organizacyjne Izby Skarbowej w Katowicach.

 

Zgodnie z art. 6 pkt 4 lit.a), ze szczególnym uwzględnieniem art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z pózn. zm.) Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej przedkłada informacje o przeprowadzonych kontrolach w Urzędzie w drugim półroczu 2007r.

 

1. W dniach 4.06-10.09.2007r. przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzony został audyt programu ds. zwrotów VAT

2. W dniach 10-11.09.2007r. przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kontrola doraźna w zakresie spraw kadrowych.

3. W dniu 24.10.2007r. przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kontrola doraźna Zespołu ds. Likwidacji Zaległości Podatkowych.

 

Sporządził: Piotr Osior

Zatwierdził: Z-ca Naczelnika Jacek Binias

Wprowadził: Piotr Osior