Informacja Publiczna o przeprowadzonych kontrolach w Drugim Śląskim Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej w pierwszym półroczu 2009 roku przez instytucje zewnętrzne oraz komórki organizacyjne Izby Skarbowej w Katowicach.

 

Zgodnie z art. 6 pkt 4 lit.a), ze szczególnym uwzględnieniem art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z pózn. zm.) Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej przedkłada informacje o przeprowadzonych kontrolach w Urzędzie w pierwszym półroczu 2009r.

 

1.      W dniu 06.01.2009r. przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kontrola doraźna w zakresie spraw kadrowych

2.      W dniu 26.01.2009 przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kontrola doraźna w zakresie postępowań kwalifikacyjnych

3.      W dniu 06.02.2009 przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kontrola doraźna w zakresie zwrotów podatków

4.      W dniu 24.02.2009 przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kontrola doraźna w zakresie spraw kadrowych

5.      W dniu 30.03.2009 przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kontrola doraźna w zakresie spraw kadrowych

 

Sporządził: Piotr Osior

Zatwierdził: Z-ca Naczelnika Jacek Binias

Wprowadził: Piotr Osior