Informacja Publiczna o przeprowadzonych kontrolach w Drugim Śląskim Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej w drugim półroczu 2009 roku przez instytucje zewnętrzne oraz komórki organizacyjne Izby Skarbowej w Katowicach.

 

Zgodnie z art. 6 pkt 4 lit.a), ze szczególnym uwzględnieniem art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z pózn. zm.) Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej przedkłada informacje o przeprowadzonych kontrolach w Urzędzie w drugim półroczu 2009r.

 

1.           W dniach 06-09.08.2009r. przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kontrola doraźna w zakresie spraw egzekucyjnych

2.           W dniu 17.08.2009 przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kontrola sprawdzająca w zakresie zaświadczeń oraz rachunkowości podatkowej

3.           W dniach 07-14.12.2009 przez Izbę Skarbową w Katowicach przeprowadzona została kontrola problemowa zespołu ds. likwidacji zaległości podatkowych.

 

Sporządził: Piotr Osior

Zatwierdził (podpis w oryginale): Z-ca Naczelnika Jacek Binias

Wprowadził: Piotr Osior