Bielsko-Biała, 12.01.2007r.

 

 

Informacja o formach pomocy publicznej realizowanych przez Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej w II półroczu 2006r.

-         Umorzenie :

1.      ilość wydanych decyzji : 0,

2.      kwota ogółem : 0.

 

-         Odroczenie terminu płatności :

1.      ilość wydanych decyzji : 1,

2.      kwota ogółem : NG : 2.196.632,00 zł;   % : 15.888,00 zł.

 

-         Rozłożenie na raty :

3.      ilość wydanych decyzji : 5,

4.      kwota ogółem : NG : 1.869.082,77 zł;   % : 9.446,00 zł.

 

-     Inne : 0.

 

 

 

Na oryginale podpisał :

Z-ca Naczelnika Urzędu

Jacek Binias