Tarnowskie Góry   09 stycznia  2007 r.

MPP 0311/  8    /07

 

W związku z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/06 Dyrektora Izby Skarbowej    w Katowicach z dnia 10.11.2006 r. w sprawie funkcjonowania stron internetowych i Biuletynu Informacji Publicznej oraz wewnętrznego biuletynu informacyjnego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach przesyła informację o formach pomocy publicznej realizowanych przez tutejszy organ podatkowy w II półroczu 2006 r. ( w zł )

 

Ilość decyzji

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej

Podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą

 

Umorzenia zaległości podatkowych

 

Należność główna

Odsetki za zwłokę

Należność główna

Odsetki za zwłokę

17

25 231,40

1 130,60

4 768,33

19,00

 

Odroczenia terminu płatności

7

0

0

119 299,20

20 410,00

 

Rozłożenie na raty zobowiązań / zaległości podatkowych

37

35 302,53

929,00

519 388,37

61 237,00

 

Inne :

 

Umorzenie opłaty prolongacyjnej

1

 

1 137,10

 

Umorzenie kosztów egzekucyjnych

2

157,24

 

 

 

W oryginale podpis

Z upoważnienia Naczelnika Urzędu Skarbowego Z-ca Naczelnika mgr Dariusz Chudoba