W związku z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/06 Dyrektora Izby Skarbowej    w Katowicach z dnia 10.11.2006 r. w sprawie funkcjonowania stron internetowych i Biuletynu Informacji Publicznej oraz wewnętrznego biuletynu informacyjnego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach przesyła informację o formach pomocy publicznej realizowanych przez tutejszy organ podatkowy w I półroczu 2007 r. ( w zł )

 

     Ilość decyzji

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej

Podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą

 

Umorzenia zaległości podatkowych

 

Należność główna

Odsetki za zwłokę

Należność główna

Odsetki za zwłokę

38

59 099

10 232

76 724

73 864

 

Odroczenia terminu płatności

2

18 446

5 626

4 835

0

 

Rozłożenie na raty zobowiązań / zaległości podatkowych

53

106 315

13 004

10 315

33

 

Inne :

 

Umorzenie opłaty prolongacyjnej

2

3 080

0

 

Umorzenie kosztów egzekucyjnych

2

90

299

 

Inf. sporządziła : Urszula Bielawska

tel. 032 76 99 216