Tarnowskie Góry           stycznia 2008 r.

 

MPP 0311/     /08

 

W związku z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/06 Dyrektora Izby Skarbowej  w Katowicach z dnia 10.11.2006 r. w sprawie funkcjonowania stron internetowych i Biuletynu Informacji Publicznej oraz wewnętrznego biuletynu informacyjnego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach przesyła informację o formach pomocy publicznej realizowanych przez tutejszy organ podatkowy w II półroczu 2007 r. ( w zł )

 

Ilość decyzji

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej

Podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą

 

Umorzenia zaległości podatkowych

 

Należność główna

Odsetki za zwłokę

Należność główna

Odsetki za zwłokę

29

44 994

3 249

656 713

977 066

 

Odroczenia terminu płatności

3

17 084

56

2 992

62

 

Rozłożenie na raty zobowiązań / zaległości podatkowych

28

119 931

82 595

51 051

6 074

 

Inne :

 

Umorzenie kosztów egzekucyjnych

5

3 772

0

 

Inf. sporządziła : Urszula Bielawska

tel. 032 76 99 216