Tarnowskie Góry, 09.01.2009 r.

MPP 0311/ 11 /09

 

Informacja o formach pomocy publicznej realizowanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach  w II półroczu 2008 r. ( w zł )

 

Ilość decyzji

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej

Podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą

 

Umorzenia zaległości podatkowych

 

Należność główna

Odsetki za zwłokę

Należność główna

Odsetki za zwłokę

36

100 942,00

92 078, 00

0

0

 

Odroczenia terminu płatności

0

0

0

0

0

 

Rozłożenie na raty zobowiązań / zaległości podatkowych

18

57 602, 95

6 627, 00

173 911, 80

11 450, 00

 

Inne :

 

Umorzenie kosztów egzekucyjnych

0

0

0

 

Rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych

1

2 026,97

0

 

 

Inf. sporządził: Piotr Poloczek

tel. 032 76 99 216