Załącznik nr 4

 

INFORMACJA O NIEUDZIELENIU POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE W DANYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

 

 

  I.        Nazwa podmiotu udzielającego pomocy                                                                       Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach

 

II.         Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) podmiotu udzielającego pomocy            645 110 58 62

 

III.       Siedziba podmiotu udzielającego pomocy                                                                     Tarnowskie Góry ul. Opolska 23

 

Informuję, że:

 

1) w miesiącu kwietniu 2009  roku nie udzielono pomocy publicznej w rolnictwie

 

2) w miesiącu kwietniu 2009  roku nie udzielono pomocy publicznej w  rybołówstwie

 

3 )w miesiącu kwietniu 2009 roku nie udzielono pomocy de minimis  w rolnictwie

 

4) w miesiącu kwietniu 2009 roku nie udzielono pomocy de minimis w  rybołówstwie .

 

 

 

Dane osoby upoważnionej do przekazywania informacji:

 

Urszula Bielawska                                komisarz skarbowy                                          08.05.2009 r.                                      0 32 76 99 216

Imię i nazwisko                                    Stanowisko służbowe                                       Data                                                     Telefon