Tarnowskie Góry, 06.07.2009 r.

 

MPP 0311/      /09

 

Informacja o formach pomocy publicznej realizowanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach  w I półroczu 2009 r. ( w zł )

 

Ilość decyzji

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej

Podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą

 

Umorzenia zaległości podatkowych

 

Należność główna

Odsetki za zwłokę

Należność główna

Odsetki za zwłokę

52

79 226

29 324

1 068

3 226

 

Odroczenia terminu płatności

4

3 167

0

74 177

39

 

Rozłożenie na raty zobowiązań / zaległości podatkowych

42

557 297

292 524

483 585

9 981

 

Inne :

 

Umorzenie kosztów egzekucyjnych

11

4 675

0

 

Rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych

1

3 415

0

 

Inf. sporządził: Urszula Bielawska

tel. 032 76 99 216                                                      w oryginale podpis

                                                                                  Z-ca Naczelnika

                                                                                  mgr Dariusz Chudoba