Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej przesyła w załączeniu informację o formach pomocy publicznej realizowanych przez tut. organ podatkowy w I półroczu 2007r., zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 25/06  Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dn. 10.11.2006r. w sprawie funkcjonowania stron internetowych i Biuletynu Informacji Publicznej oraz wewnętrznego biuletynu informacyjnego (Intranetu) :

 

         Umorzenie :

1.      ilość wydanych decyzji : 0,

2.      kwota ogółem : 0.

 

         Odroczenie terminu płatności :

1.      ilość wydanych decyzji : 4,

2.      kwota ogółem : NG : 1.439.082,00 zł;   % : 3.525,00 zł.

 

         Rozłożenie na raty :

3.      ilość wydanych decyzji : 8,

4.      kwota ogółem : NG : 2.265.606,47 zł;   % : 17.875,00 zł.

 

     Inne : 0.