Bielsko-Biała, 14.01.2008 r.

 

   Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej przesyła w załączeniu informację o formach pomocy publicznej realizowanych przez tut. organ podatkowy w II półroczu 2007r., zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 2  do Zarządzenia nr 25/06  Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dn. 10.11.2006r. w sprawie funkcjonowania stron internetowych i Biuletynu Informacji Publicznej oraz wewnętrznego biuletynu informacyjnego (Intranetu) :

 

-         Umorzenie :

1.      ilość wydanych decyzji : 0,

2.      kwota ogółem : 0.

 

-         Odroczenie terminu płatności :

1.      ilość wydanych decyzji : 0,

2.      kwota ogółem : 0.

 

-         Rozłożenie na raty :

3.      ilość wydanych decyzji : 1,

4.      kwota ogółem : NG : 204.764,31 zł;   % : 30.594.- zł.

 

-     Inne : 0.

 

Otrzymują:   

1.    Adresat

2.    a/a 

 

 

Na oryginale podpisała

p.o. Naczelnika Urzędu

Henryka Szweblik